Selecția resurselor umane la nivelul unei unități școlare


Autor: prof. Dorneanu Vasile
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, Pipirig, jud. Neamț

Performanţa unei unităţi de învăţământ depinde, în cea mai mare parte, de performanţa resurselor umane pe care le deţine, iar managerii unei astfel de organizaţii trebuie să-şi asume responsabilităţi specifice în raport cu aceste resurse. În acest sens, managementul resurselor umane trebuie să ţină cont de: utilizarea optimă a potenţialului uman existent, investiţie în dezvoltarea resurselor umane, estimarea necesarului de competenţe pentru intervalul următor.
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, managementul resurselor umane îşi propune dezvoltarea şi eficienţa unor domenii precum: atragerea resurselor umane necesare, dezvoltarea resurselor umane existente, motivarea lor, menţinerea resurselor umane care corespund cerinţelor organizaţionale. O bună gestionare a acestor resurse este esenţială pentru succesul pe orice plan al organizaţiei.
Organizaţiile şcolare diferă de organizaţiile economice din perspectiva resurselor umane. În organizaţiile şcolare există o clară diferenţiere de statut şi roluri între două grupuri de membri: elevi şi profesori. Arta conducătorului unei unităţi de învăţământ este de a realiza scopuri prin mobilizarea eforturilor tuturor membrilor organizaţiei. Managementul educaţional este, din acest punct de vedere, arta de a lucra cu idei (obiectivele educaţionale, programe analitice, strategii didactice), relaţii (structura organizaţională, legături descentralizate), oameni, resurse. Faptul că o organizaţie educaţională de orice nivel funcţionează nu înseamnă neapărat că este una de succes. Dificultatea principală în ceea ce priveşte conducerea unei şcoli este complexitatea variabilelor care intervin: elevi, profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic, programe de studiu, tehnologie educaţională ş.a.
În plus, schimbările legislative şi de strategie din învăţământul românesc au îngreunat misiunea echipelor de conducere din şcoli. Într-o organizaţie şcolară, alături de resursele materiale şi financiare, resursele umane concretizate în salariaţii acesteia, care lucrează efectiv în unitate, prin întreaga lor activitate asigură realizarea obiectivelor unităţii, prin punerea în valoare şi utilizarea raţională a celorlalte resurse ale acesteia. Se ştie că omul este cel care deţine rolul primordial în cadrul tuturor activităţilor din societate.
În cazul particular al organizaţiei şcolare, omul-profesorul reprezintă elementul activ, creator, care duce la îndeplinire scopul şi obiectivele organizaţiei, având următoarele considerente: resursele umane “produc” şi reproduc factorii obiectivi ai procesului, reprezintă nu numai creatorul, ci şi stimulatorul procesului instructiv-educativ şi a folosirii celor trei de M. (metode de predare, mijloace de predare, metode de evaluare), reprezintă singurul factor capabil să creeze valori noi, influenţează într-o măsură decisivă eficacitatea utilizării celorlalte resurse.(fragment)

Publicitate