Depistarea, evaluarea şi prevenirea dificultăţilor de învăţare


Autor: prof. înv. primar Balaban Ionela-Nicoleta
Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu, com. Berești-Tazlău, jud. Bacău

Evidențierea și identificarea dificultăților de învățare se numește depistare. Operația de depistare se realizează de către consilier, logoped, profesor sau părinte și constă în identificarea indicatorilor, particularităților și caracteristicilor care semnalizează existența unor dificultăți de învățare (E. Hussar, G. Stan, 2007, p. 168).
Dificultățile de învățare specifice constituie un tablou foarte variat determinat de combinarea individuală a tulburărilor instrumentale implicate. Pentru a depista dizabilitățile de învățare, trebuie să identificăm: domeniile de manifestare-funcționale sau operaționale, caracteristicile funcționale și caracteristicile comportamentale.1
Domeniile operaționale în care se stabilesc dificultățile de învățare sunt: domeniul limbajului rostit-al vorbirii (dislaliile, dereglările de ritm, întârzierile în vorbire, disfoniile etc.), domeniul limbajului scris-citire și scriere (dislexiile, disgrafiile), domeniul limbajului nonverbal-psihomotricitate și expresie, domeniul atenției, domeniul motivației, domeniul schemelor de percepție și orientare, domeniul structurilor simbolice matematice, domeniul reacțiilor de răspuns și al ritmului de rezolvare a problemelor, domeniul relaționării sociale și al problemelor comportamentale.
Ariile principale ale dificultăților de învățare sunt strâns legate de nestăpânirea sau chiar absența următoarelor caracteristici funcționale ale inteligenței cognitive:
Complexitatea
Adaptabilitatea și flexibilitatea
Realizarea și rememorarea unor diferențe
Judecata-capacitatea de selectare a opțiunilor, explicarea alegerilor, comportamente de utilizare etc;
Gândirea simbolică-abilitatea de a gândi și de a alege limbajul, punctuația, simbolurile matematice și reprezentarea acestora în plan material;
Perceperea schemelor și ritmurilor care caracterizează formele de cunoaștere;
Reflecția-abilitatea de a gândi dinainte la o acțiune. (fragment)