Modalităţi practice de învăţare a matematicii în ciclul primar


Autor: înv. Bocşa Aurelia-Georgeta
Şcoala Gimnazială Muşca, com. Lupşa, jud. Alba

Trăim înconjuraţi de matematică, chiar dacă nu observăm, chiar dacă nu ne convine. Cel mai simplu joc, cele mai banale cumpărături, călătoriile, renovările, presupun cunoştinţe de matematică.
Cu siguranţă elevii noştri se gândesc de multe ori ce bine ar fi dacă această disciplină nu ar fi în orar. Ei bine, pentru a avea cât mai puţine astfel de gânduri, noi, dascălii, trebuie să-i îndrumăm astfel încât ei să vadă partea practică, folositoare în viaţa de zi cu zi a matematicii. Încă din clasele primare, se impune stimularea intelectului, a gândirii logice, a judecăţii matematice la elevi, încât matematica să devină o disciplină plăcută, atractivă, convergentă spre dezvoltarea raţionamentului, creativităţii şi muncii independente.
Încă de pe acum se însuşesc noţiunile de bază, “instrumentele” cu care elevul va “opera” pe tot parcursul vieţii şi pe care se clădeste întregul sistem al învăţământului matematic. Dacă sunt predate în mod sistematic, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale elevilor, dacă sunt însuşite în mod conştient şi temeinic, cunoştinţele de matematică aduc o contribuţie deosebită la dezvoltarea gândirii logice şi creatoare, la dezvoltarea spiritului de receptivitate a elevilor încă din ciclul primar. Prin învăţarea matematicii se cultivă o serie de atitudini: de a gândi personal şi activ, de a folosi analogii, de a analiza o problemă şi a o descompune în probleme simple etc. 10
De asemenea se formează şi o serie de aptitudini pentru matematică: capacitatea de a percepe selectiv, capacitatea de a trece de la aspectul diferenţial la cel integral sau invers, plurivalenţa gândirii, capacitatea de a depune un efort concentrat. Asimilarea matematicii, prevăzută în programa şcolară pentru clasa I, presupune trecerea gândirii intuitive, caracteristică preşcolarului, la stadiul operaţiilor concrete.
La această vârstă copilul trece de la acţiunea imediată, la operaţie. Reuşita la matematică presupune capacitatea elevului din clasa I de a reprezenta mintal, de a imagina rezultatul unor acţiuni, adică de a anticipa prin reprezentare, desfăşurarea unor situaţii simple. Odată cu apariţia gândirii operatorii, copilul devine capabil să clasifice şi să sesizeze obiectele după un anumit criteriu (culoare, formă, lungime).
Clasificarea şi serierea permit copilului să treacă la numeraţie, nu ca o enumerare mecanică a denumirii primelor unităţi, fără a raporta numărul la un conţinut obiectual, ci în mod conceptual, adic să desprindă relaţii cantitative existente în seria numerică, fiecare număr devenind un element suficient de articulat al seriei. Astfel, copilul ajunge să înţeleagă aspectul cantitativ, respectiv faptul că numărul obiectelor este o caracteristică independentă de aşezarea lor în spaţiu întrucat el înţelege ordonarea crescătoare şi descrescătoare, îi este accesibilă construcţia mintală a numerelor prin adaugarea succesivă a unei unităţi.  (fragment)