Autoevaluarea la ciclul primar


Autor: prof. înv. primar Strugaru Laura Silvia
Şcoala Gimnazială Lisa, jud. Braşov

Autoevaluarea este considerată „a fi procesul prin care un subiect este determinat să realizeze o judecată asupra calității parcursului său, a activității și achizițiilor sale, vis-à-vis de obiective predefinite, acest demers făcându-se după criterii precise de apreciere” (Legendre, R., 1993, p. 118).
Autoevaluarea reprezintă „actul psihopedagogic prin care o persoană își apreciază, verifică, analizează critic și evaluează propriile cunoștințe, abilități, competențe, comportamente, conduite și atitudini, eventual, în conformitate cu un model, cu un standard, prin raportare la un obiectiv etc.” (Bocoș, M., Jucan, D., 2007, p. 186).
Această metodă alternativă implică autocunoaștere (evaluarea propriului eu, a propriilor capacități, acțiuni, aspirații), autoanaliză (autoobservarea și raportare la alții) și autoapreciere (evidențierea plusurilor și minusurilor în ceea ce privește propriile performanțe). Este foarte important ca elevul să se autocunoască, să se autoanalizeze și autoaprecieze cât mai obiectiv deoarece toate aceste acțiuni contribuie la dezvoltarea personalității sale.
Elevul trebuie să învețe să se autoevalueze cât mai corect, trebuie să conștientizeze faptul că subiectivismul nu-i aduce niciun beneficiu. O autoevaluare onestă vine în sprijinul elevului deoarece acesta poate stabili greșelile sau lacunele, își poate analiza rezultatele, poate identifica unele cauze privind greșelile efectuate, poate determina elevul în schimbarea strategiei proprii de învățare pentru îmbunătățirea performanțelor.
Este important ca elevul să învețe să se autoaprecieze corect. Nici subaprecierea, nici supraaprecierea nu oferă beneficii. Din contră, elevii care se subapreciază tind să fie prea drastici cu propria persoană, să devină „obsedați” de învățat, să se supraîncarce intelectual, să aibă sentimente de inferioritate față de colegi, viața lor socială fiind astfel afectată; pentru cei ce se supraapreciază învățarea devine superficială și formală, scade nivelul intereselor de cunoaștere, tind spre adoptarea unor atitudini de superioritate față de ceilalți colegi.
Metoda oferă elevului nu doar posibilitatea de a-și nota performanțele, ci și posibilitatea de a reflecta asupra modalității proprii de învățare, dar și asupra obstacolelor ce împiedică obținerea unor rezultate optime.  (fragment)