Studiu de specialitate – Integrarea jocului didactic în orele de matematică


Autor: prof. Vasilica Filimon
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Munteni, jud. Galaţi

Jocurile didactice matematice folosite în clasele I-IV contribuie la însuşirea mai rapidă, mai temeinică, mai accesibilă şi mai plăcută a unor cunoştinţe.
În aceste condiţii, se impune o exigenţă sporită în ceea ce priveşte dozarea ritmică a volumului de cunoştinţe matematice ce trebuie asimilate de elevi şi, în mod deosebit, necesitatea ca lecţia de matematică să fie completă sau intercalată cu jocul didactic.
Un exerciţiu, o problemă sau o anumită situaţie problematică poate deveni joc didactic matematic dacă îndeplineşte condiţiile:
•realizează un scop şi o sarcină didactică din punct de vedere matematic;
•foloseşte elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse;
•foloseşte un conţinut matematic accesibil şi distractiv;
•utilizează reguli de joc cunoscute anticipat şi respectate de elevi.
Structura unitară închegată a jocului didactic matematic depinde de felul în care este concretizată sarcina didactică, de felul în care regulile asigură echilibrul dintre sarcina didactică şi elementul de joc.
În jocurile didactice matematice se pot alege cele mai variate elemente de joc: întrecerea individuală sau pe grupe, cooperarea între elevi, recompensarea rezultatelor bune sau dimpotrivă, penalizarea greşelilor comise de către elevii participanţi la jocurile de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor. Conţinutul matematic al jocului didactic trebuie să fie accesibil, recreativ şi atractiv prin forma în care se desfăşoară, prin mijloacele de învăţământ utilizate, prin volumul de cunoştinţe la care se apelează etc. Reuşita jocului didactic este condiţionată de desfăşurarea lui metodică, de faptul în care acesta este condus şi desfăşurat sub îndrumarea cadrului didactic.
Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic presupune mai multe etape:
•pregătirea jocului, a materialului necesar şi a clasei;
•anunţarea titlului şi a scopului;
•explicarea şi demonstrarea regulilor de joc;
•fixarea regulilor;
•executarea jocului de către elevi;
•complicarea jocului (dacă este cazul);
•încheierea jocului didactic cu aprecierile necesare.
Pentru a aplica cu succes jocul didactic la clasă, am pornit de la premisa că învăţământul contemporan este activ şi creativ. Aceasta înseamnă că elevul trebuie să contribuie la soluţionarea unor taine, deci să lucreze efectiv şi, în acelaşi timp, să gândească în mod original, creator, jocul în sine constituind o motivaţie pentru sarcinile pe care le are de rezolvat. (fragment)