Factorii favorizanți ai adaptării școlare


Autor: prof. înv. preșcolar Biță Petruța Ancuța
Grădinița P.P. ”Prichindeii”, Giurgiu

În condițiile în care debutul școlar are loc la vârsta de 6 ani, odată cu începerea clasei pregătitoare, se impune ca adaptarea școlară să se analizeze din perspectivă interdisciplinară, psiho-pedagogică și medico-socială.
Adaptarea școlară depinde de interacțiunea permanentă a factorilor favorizanți care pot fi interni și externi: reușita școlară, acomodarea școlară la cerințele comunității școlare care se află în continuă schimbare, maturitatea școlară (atingerea unui anumit nivel de dezvoltare bio-psiho-socio-culturală), orientarea școlară adecvată resurselor interne (intelectuale-nonintelectuale) şi externe (cerințele familiei şi ale mediului social) existente sau aflate într-o anumită linie de evoluție.
Reușita școlară este o variabilă complexă prin intermediul căreia se exprimă adaptabilitatea copilului la sarcinile de tip școlar. Reușita elevului se evaluează în funcție de nivelul la care acesta desfășoară activitatea de învățare, fiind exprimată de multe ori prin sintagma ”randament școlar”. Reușita/nereușita elevului la învățătură este în funcție de exigența normelor școlare.
Reușita școlară depinde de cele mai multe ori de nivelul dezvoltării intelectuale, adică inteligența (factor intelectual) dezvoltată în limite normale. Vorbim aici despre inteligența școlară, care exprimă gradul de adaptare a elevilor la activitățile de tip școlar. Adaptarea școlară presupune” implicarea întregii structuri psihice a copilului: percepțiile, reprezentările, memoria, gândirea, limbajul, atenția și imaginația sub acțiunea dinamizatoare a motivației și cu participarea voinței, fiind mediate de caracter, temperament și afectivitate, ca principale trăsături dominante ale personalității” (Aurelia Coașan – Adaptarea școlară). Inteligența constă în capacitatea de a înțelege, a cunoaște, a anticipa evenimente, a se adapta rapid la cerințele mediului în continuă schimbare (exemplu: adaptarea copiilor la situațiile noi aduse de schimbarea mediului educațional, social).
Pe lângă inteligență, un rol important în adaptarea școlară îl dețin factorii nonintelectuali: personalitate, motivație, nivel de aspirație, stabilitate emoțională, încredere în sine, deprinderi, priceperi, atitudini, aptitudini, perseverență, stima de sine (factori biologici, pedagogici, socio-culturali). (fragment)