Cultivarea respectului pentru tradiţii şi obiceiuri prin proiecte


Autor: prof. înv. primar Radu-Stancu Mariana
Şcoala Ghergheşti-Petreşti, jud. Dâmbovița

Pentru noi, cadrele didactice, formarea deprinderii de a gândi, a conduce şi coordona un proiect este important nu numai din punct de vedere al eficienţei, ci şi al creării posibilităţilor de comunicare.La fel ca şi creşterea unui copac, desfăşurarea unui proiect educaţional reprezintă un proces dinamic, care poate fi stimulat sau inhibat prin influenţe interne şi externe.
Părţile implicate în proiect au misiunea de a ţine sub control dinamica şi efectul combinat al factorilor ce se influenţează reciproc. Ele vor înţelege dorinţa de a învăţa, de a veni la şcoală pentru a găsi şi valorifica noi oportunităţi de exprimare şi de afirmare de sine, de a se întâlni cu plăcere cu profesorii, cu părinţii, cu reprezentanţi ai comunităţii, de a face schimb de idei şi de experienţă. Se învăţa astfel că elevii sunt mai importanţi decât programa, cunoştinţele aplicative mai importante decât cele abstracte, dezvoltarea personalităţii mai importantă decât temele, abilităţile comportamentale mai importante decât cele teoretico-discursive, formarea mai importantă decât informarea.
În societatea contemporană este necesară ameliorarea relaţiei dintre părinte şi copil, elev şi profesor, şcoală, familie şi societate. Aceste relaţii pot fi recuperate şi relansate dacă aplicăm proiecte prin care părţile implicate să accepte că este posibil să fii fericit în şcoală. Prin tot ceea ce facem trebuie să arătăm că suntem alături de copil, nu în locul lui. Din această perspectivă, parteneriatul are ca prioritate educaţia elevului.
Un proiect bazat pe o astfel de temă ar avea șansa implicării comunității, poate mai mult decât oricare altă temă. Şcoala valorifică insuficient aceste tradiţii şi, de aceea, este necesară redescoperirea satului românesc prin încurajarea cunoaşterii şi perpetuării tradiţiilor locale, acordând o deosebită atenţie mediului în care copiii cresc.
Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de şanse egale în dezvoltarea sa socială şi personală, pentru a atinge cel mai bun nivel posibil de pregătire pentru viaţa de adult. Diversificarea activității extraşcolare şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare locale oferă elevilor un start solid în educație. Este de dorit o comunicare activă, eficientă şi permanentă cu familia şi comunitatea locală pentru formarea unor competenţe de comunicare socială, implicându-i pe elevi în procesul de luare a deciziilor pentru a fi siguri pe ei şi apreciaţi de alţii.
Datorită faptului că părinţii nu au timp suficient de supraveghere a elevilor şi şcoala desfăşoară puţine activităţi în comunitate este binevenită diversificarea activităţile extraşcolare implicând un număr mai mare de elevi, venind în întâmpinarea nevoilor lor. Pentru aceasta trebuie întărită colaborarea cu părinţii şi comunitatea locală şi trebuie cerut sprijinul instituţiilor locale şi agenţilor economici pentru achiziţionarea materialelor specifice desfăşurării activităţilor.
În vederea implicării elevilor şi părinţilor în democratizarea şcolii este necasară crearea de situaţii de luare a deciziilor în mod corect şi responsabil, acordându-le mai multă încredere, libertate şi responsabilităţi suplimentare. Acest lucru este posibil dacă cei implicați în proiecte, în special cadrele didactice, sunt receptivi la ceea ce este nou, sunt deschiși colaborării cu elevii şi părinţii. (fragment)