Copilul în clasa pregătitoare


Autor: înv. Roşu Natalia Elena
Şcoala Gimnazială Radu cel Mare, Găeşti, jud. Dâmboviţa

Cunoaşterea psihologică a elevului de clasă pregătitoare este una din cele mai importante provocări pentru cadrul didactic. Reuşita activităţii are ca punct de plecare cunoaşterea elevilor. Acest lucru este necesar pentru a le descoperi şi a le dezvolta potenţialul, pentru a-i ajuta pe ei să se cunoască,pentru dezvoltarea încrederii în sine. Dezvoltarea materialelor de învăţare adecvate nevoilor individuale, a stilurilor de învăţare şi potenţialului, constituie baza formării abilităţilor utile în timpul şcolii, dar mai ales după aceea.
Cunoaşterea psihologică a copiilor în vederea integrării în activitatea şcolară înseamnă formare, antrenare şi cultivare de abilităţi, disponibilităţi motivaţionale afective care să-l facă apt pe copil pentru a face fată solicitărilor specifice situaţiilor cu care se va confrunta în debutul şcolarităţii. Este bine de ştiut că elevii prezintă însuşiri şi atitudini diferite, fizionomii morale distincte, profiluri psihologice variate, iar grădiniţa-şcoala, asigură educarea şi cultivarea lor, ceea ce presupune cunoaşterea lor temeinică, precum şi creearea condiţiilor necesare manifestării şi dezvoltării lor. Aceste deosebiri individuale presupun modalităţi diferite de acţiune a învăţătoarei.
Activitatea de cunoaştere psihologică a elevului nu reprezintă un scop în sine, ci este premisa desfăşurării cu cea mai mare eficienţă a muncii instructiv-educative. Cunoscând copiii învăţătoarea descoperă înclinaţiile, aptitudinile şi motivaţiile acestora, le dezvoltă şi sprijinindu-se pe ele poate să prevină şi să înlăture cu mai mult succes trăsăturile şi manifestările lor negative. Cunoaşterea elevilor reprezintă,, puterea’’ pentru un management eficient al clasei şi asigurarea de şanse egale şi echitabile, optimizarea procesului de predare-învăţare, integrarea cu succes a copiilor cu CES, adaptarea la cerinţele şcolii. Cunoaşterea psihologică a elevului de clasă pregătitoare este necesară pentru:
-proiectarea şi derularea eficientă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare;
-crearea unui mediu pozitiv de învăţare;
– adaptarea şi modelarea strategiilor şi tehnicilor de învăţare, conţinuturilor, metodelor de evaluare;
-realizarea conexiunilor interdisciplinare-integrate;
-tratarea diferenţiată şi individualizată a elevilor;
-asigurarea managementului clasei şi dezvoltarea echipei;
-diversificarea ocaziilor pentru dezvoltarea talentelor şi obţinerea performanţelor;
Dacă eu voi cunoaşte particularităţile individuale ale copilului cu care lucrez,voi putea alege cele mai eficiente metode de învăţare.
O bună cunoaştere psihologică a copilului, îmi va da ocazia să identific cauzele ce duc la o învăţare greoaie, dar să şi identific elevii capabili de performanţă. Cunoaşterea psihologică a elevului de clasă pregătitoare este o premiză necesară pentru o bună pregatire instructiv educativă.