Studiu privind modificarea comportamentului elevilor prin implicarea în activităţi şi proiecte


Autor: prof. ing. Omer S. Sevinci
Colegiul Tehnic de Marină “Al. I. Cuza”, Constanţa

Acest studiu are la bază ideea existenţei unei corelaţii între manifestările violente ale elevilor şi implicarea acestora la activităţi extracurriculare. Deşi situaţiile de violenţă în familie sunt tot mai des întâlnite şi în mod cert influenţează negativ comportamentul copilului, se porneşte de la ideea de acţiune a factorilor educativi în scopul corijării prin educaţie.
I. MOTIVAŢIA CERCETĂRII
Problema manifestărilor violente în mediul şcolar rămâne o temă de cercetare actuală deoarece creează dificultăţi reale în asigurarea unui climat favorabil învăţării în şcoală. Acest studiu are la bază ideea existenţei unei corelaţii între manifestările violente ale elevilor şi implicarea acestora la activităţi extracurriculare. Cu alte cuvinte, chiar dacă factorii familiali au influenţat în mod negativ comportamentul elevului, acesta poate fi corijat prin educaţie (prin participarea la activităţi extracurriculare, proiecte , etc).
II. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII
1. Obiectivele cercetării:
Evaluarea autocontrolului respectiv a nivelului de agresivitate a elevilor;
Identificarea frecvenţei de manifestare a violenţei fizice şi verbale la elevi;
Analizarea principalelor modalităţi de intervenţie a factorilor educativi care influenţează pozitiv comportamentul elevului;
Selectarea unor alternative la manifestările agresive propuse de către elevi
2. Ipoteză de lucru : Am pornit de la ideea că există o corelaţie între manifestările violente ale elevilor şi intervenţia activă a factorilor educativi. Mai exact, am urmărit să vedem ce modalităţi de acţiune sunt mai eficiente în reducerea manifestărilor violente ale elevilor.
3. Descrierea cercetării
a) Descrierea eşantionului: La acest studiu au participat elevi din clasele a IX-XII din cadrul liceului nostru, provenind atât din mediul urban cât şi din cel rural. In selectarea eşantionului s-a avut în vedere numărul de clase de liceu. Eşantionul a cuprins un număr de 120 de subiecţi, câte 30 de elevi pe fiecare nivel de studiu.
b) Descrierea procedurii de investigare: Pentru realizarea studiului am utilizat ca instrumente de lucru două chestionare. Primul chestionar a avut ca scop autoevaluarea frecvenţei cu care elevii manifestă acte de violenţă verbală şi fizică, identificarea situaţiior în care elevii devin violenţi, persoanele faţă de care sunt agresivi, capacitatea de autocontrol în anumite situaţii stresante sau tensionate şi găsirea unor alternative la manifestările violente.
Chestionarul cuprinde 21 de itemi cu întrebări care evidenţiază aspectele bipolare sau extreme ale comportamentului: de la ceartă la stăpânirea propriilor reacţii şi realizarea autocontrolului. În cotarea răspunsurilor se acordă câte 1 punct pentru fiecare DA la întrebările 1 – 10 şi câte 1 punct pentru fiecare NU la întrebările 11 – 21. Cu cât punctajul obţinut se apropie de cifra 21, cu atât nestăpânirea, lipsa maturităţii emoţionale respectiv nivelul de agresivitate elevului este mai ridicat. Invers, cu cât punctajul se apropie de cifra 1, cu atât nivelul de agresivitate este mai scăzut. Astfel, scorurile cuprinse între 21-10 indică o agresivitate accentuată, intre 9-5 indica o agresivitate medie şi între 4-0 o agresivitate scăzută şi foarte scăzută.
Al doilea chestionar a avut drept scop evaluarea gradul de implicare a elevilor în diferite proiecte educative şi activităţi extra-curriculare. (fragment)

Publicitate