Relaţia părinte-copil-educatoare, educatoare-părinţi, modalităţi de realizare a unei educaţii de calitate


Autor: prof. Ştefania-Mihaela Bogdan
Grădiniţa cu PP Rază de Soare, Piteşti

În efortul de a moderniza învăţamântul românesc, s-au iniţiat proiecte de promovare a unor strategii moderne la nivel naţional, in accord cu tendinţele actuale pe plan European şi care să răspundă necesităţilor societăţii româneşti.Învăţământul preşcolar urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei si a comunitatii in educaţia copilului, să schimbe mentalităţile, să ajute la formarea unor relaţii de tip democratic referitor la copil, familie, comunitate, gradiniţă.
Relaţia parinte-copil este un miracol pentru desăvârşirea căruia nimeni şi nimic nu poate constitui un obstacol. De aceea, este de datoria noastră, a educatoarelor, să cultivăm această relaţie din care nu trebuie să lipsească respectul reciproc şi să ne cunoaştem mai bine, atât părinţi cât si copii. «Ziua părintelui», acţiunea organizată în grădiniţa noastră în luna mai, este astfel binevenită. Pentru o zi, părinţii lucrează alături de copii, învățând în acest fel să-i ajute. Copilul este dornic de a arăta ce are mai bun, modul în care se comportă în grădiniţa, ceea ce ştie şi ceea ce ar dori să ştie.
Pentru a stimula comunicarea dintre părinţi şi copii, noi, ca educatoare, creeăm un cadru aparte, cu materiale inedite din care nu lipseste fondul muzical. Fiecare participant la aceasta acţiune are de câştigat. Pe de o parte, copiii vor fi fericiţi că au avut ocazia de a lucra alături de părinţi, pe de alta parte, părinţii vor încerca să-şi cunoască mai bine copilul, iar noi, ca educatoare, vom avea posibilitatea de a analiza profunzimile relaţiei părinte-copil.
De ce implicăm parinţii in programele educaţionale din grădiniţă? Părinţii îşi cunosc cel mai bine copilul, l-au urmărit cum a crescut, urmaresc detalii referitoare la perioadele copilariei timpurii şi ştiu momentele dificile prin care au trecut.
Am pornit la drum în programul de parteneriat “Educaţi aşa!” crezând în ideea că părinţii merită să fie respectaţi prin faptul că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Activitatea cu părinţii ca parteneri pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din grădiniţa şi familie poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect faţă de sine şi încredere în comportamentele parentale. Astfel, ei pot deveni părinţi mai buni. Prin programul “Educaţi aşa!”, părinţii îţi pot vedea propriul copil într-un mod deosebit, pot aprecia mai bine care îi sunt abilităţile, aptitudinile, problemele şi posibilităţile de rezolvare a diferitelor cerinţe speciale sau normale în procesul dezvoltării.
Această activitate eficientă cu părinţii în perioada copilăriei timpurii a copiilor, poate servi ca model pentru implicarea acestora în activitatea şcolară. Copilul învaţă din acest parteneriat faptul ca parinţii sunt o parte importantă a educaţiei lui. Este un prilej de rezolvare creativă a conflictului dintre generaţii şi de constituire a premiselor de soluţionare a lui. Prin acest program educativ, părinţii, ajung să fie mai responsabili, mai implicaţi în dezvoltarea copilului lor, mai obiectivi şi stimulativi, iar educatoarea poate întări interacţiunile şi relaţiile dintre părinţi şi copii. (fragment)