Jocurile de mişcare la grădiniță


Autor: prof. înv. preșcolar Ilie Doina Mihaela
Grădinița Ghergheşti – Petreşti

Jocurile de mişcare la grădiniţă au o contribuţie importantă la dezvoltarea fizică generală a copiilor,la formarea deprinderilor motrice,la sporirea rezistenţei fizice, a organismului şi, implicit, la realizarea educaţiei intelectule, morale şi estetice. Ele au un rol foarte important în dezvoltarea copilului, ajutând la formarea personalităţii acestuia.
Valoarea educativă a jocurilor de mişcare. Jocurile de mişcare cu reguli trebuie să fie accesibile grupei de vârstă căreia i se adresează. La grupa mică, jocurile de mişcare au reguli simple, la grupele mari, au reguli mai complexe.
Pe de o parte, de bogăţia de idei a jocului, de puterea atracţiei pe care o exercită aceste idei depinde intensitatea emoţiei, a efortului intelectual de voinţă, spiritual de organizare al fiecăruia dintre participanţi la joc. Pe de o parte, fără o bună organizare a colectivului de copii nu este posibilă desfăşurarea cu succes a jocului, prin această depinzând copiii să acţioneze în colectiv şi făcându-i să trăiască viaţă colectivului.
Jocurile de mişcare cu reguli dezvoltă la copii comportarea disciplinată; de exemplu, ei învaţă că nu au voie să arunce cu mingea până nu le vine rândul, că trebuie să fugă numai până la punctul stabilit, că trebuie să asculte de conducătorul jocului. Aşadar, regulă jocului constituie unul dintre nijloacele prin care copiilor le este controlată şi corectată comportarea. Regulile jocului stabilesc relaţiile dintre jucători în timpul jocului. Orice încălcare a acestor reguli de către unii jucători produce nemulţumirea îndreptăţită a celorlalţi. Copilul învaţă astfel să ţină seama nu numai de dorinţele personale, ci şi de condiţiile comune şi regulile generale. Respectarea regulilor jocului de mişcare ajută la dezvoltarea curajului,a stăpânirii de sine, a perseverenţei, a chibzuirii. Jocurile de mişcare cu reguli dezvoltă atenţia copiilor. În timpul jocului, copilul trebuie să urmărească atât activitatea să, cât şi a celorlalţi copii. Succesul personal al copilului depinde deseori de o hotărâre sau de o reactive promptă,de un cuvânt spus la timp, de executarea unei mişcări, de observarea unui obiect ascuns.
Jocurile de mişcare cu reguli trebuie executate vesel, vioi, fără prisos de zgomote şi agitaţie. Cel mai important lucru este să se stimuleze interesul copiilor pentru joc.
Rolul educatoarei. Reuşita jocului depinde adesea de priceperea educatoarei de a amenaja terenul di de a organiza jucătorii. Educatoarea va urmări că jocurile să se desfăşoare atât în interior cât şi în exterior, în aer liber,unde copiii au suficient spaţiu şi pot să fie mai vioi. Terenul pentru jocurile de mişcare cu reguli trebuie să fie amenajat corespunzător; curat, fără gropi, fără porţiuni alunecoase, deoarece copiii, absorbiţi de rolul în joc, pot să cadă.
Pentru a antrena cât mai mulţi copii la joc, educatoarea trebuie să le explice clar şi corect regulile jocului,să trezească interesul şi dorinţa copiilor de a participa la joc. Dirijarea jocului trebuie să o facă sistematic, dar în acelaşi timp cu delicateţe şi tact, fără intervenţii brutale. (fragment)