Abordarea la clasă a textelor epice


Autor: prof. înv. primar Stănescu Daniela Veronica
Liceul Tehnologic Ocna Șugatag, jud. Maramureș

Şcoala trezeşte în elev interesul pentru cunoaştere, iar cunoaşterea se realizeazã prin lectura cãrţilor. Învăţătorul are de luptat cu interesul redus faţã de lecturã, aflatã în concurenţã cu mass – media şi Internetul. Informaţia este mai rapidã prin televiziune sau prin calculator, iar citirea cãrţilor pare ceva învechit. Fãrã a minimaliza importanţa mijloacelor moderne de informare, învăţătorul are datoria de a apropia elevii de carte de la vârstele mici, dar nu obligându-i sã citeascã, ci trezindu-le interesul pentru aceastã activitate intelectualã.
În textele care aparţin genului epic, scriitorul redã comportamentele, sentimentele, caracterele personajelor prin intermediul povestirii. Întâmplãrile prezentate se desfãşoarã, de obicei, înainte de apariţia operei literare. Aceste întâmplãri se desfãşoarã pe o perioadã îndelungatã de timp sau într-un timp foarte scurt; în aceste opere, timpul nu este limitat.
Abordarea acestor texte la clasele a III-a şi a IV-a presupune o metodologie specificã, determinatã de caracteristicile textului şi de experienţa elevilor în studierea textelor literare.
Voi aborda, în continuare, procedeul prezentãrii şi comentãrii etapelor/paşilor parcurse/ parcurşi în desfãşurarea lecţiilor de limba şi literatura românã în ceea ce priveşte textul epic.
Pasul 1 – Integrarea lecţiei în sistemul de lecţii din unitatea de învãţare
În acest moment învăţătorul descoperã împreunã cu elevii elementele comune ale lecţiei şi a altor lecţii din unitatea de învãţare pe care o parcurg. De asemenea, evidenţiazã textele literare epice studiate care au aceeaşi temã sau sunt scrise de acelaşi scriitor.
Pasul 2 – Trezirea interesului elevilor pentru textul citit
Întrucât urmeazã citirea individualã a textului, este necesar ca elevii sã fie motivaţi pentru parcurgerea textului. Aici învăţătorul le prezintã aspectele cele mai atractive ale textului, care mãresc curiozitatea de cunoaştere a întregului conţinut.
Pasul 3 – Citirea textului de cãtre elevi
Rãmânem consecvenţi acestui moment (prima citire o realizeazã elevul) deoarece urmãrim apropierea elevului de textul literar cu forţe proprii, transformarea lui din ascultãtor de lecturã în cititor de lecturã.
Pasul 4 – Întrebãri în legãturã cu textul
Pentru a verifica în ce mãsurã elevii citesc conştient,învăţătorul le adreseazã 2-4 întrebãri referitoare la acţiunea textului, la personaje etc. Dacã se constatã cã mai mulţi elevi nu stãpânesc conţinutul textului, învăţătorul aduce explicaţii suplimentare, dupã care elevii vor reciti textul.
Pasul 5 – Citirea în lanţ a textului
Elevii trec de la citirea unei propoziţii, ca în clasele anterioare, la citirea unor porţiuni mai mari din text. De asemenea, în aceste clase urmãrim conştientizarea unor acţiuni importante în lucrul cu textul literar, împãrţirea textului în fragmente logice şi scoaterea ideilor principale.
Pentru a sesiza mai bine fragmentele, este nevoie ca elevul sã înţeleagã acţiunea textului, de aceea, în cadrul citirii în lanţ, în clasa a III-a, se explicã şi cuvintele noi şi „expresiile frumoase”. (fragment)