Studiu de specialitate – Modalităţi pentru dezvoltarea limbajului matematic la elevi


Autor: prof. Ivănuş Nicolae
Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti, Com. Laloşu, judeţul Vâlcea

A. Ipoteza şi obiectivele cercetării
Integrarea continuă a limbajului matematic şi a unor procedee variate de explicare a noţiunilor noi în cadrul lecţilor de matematică va asigura creşterea nivelului de exprimare matematic al elevilor.
B. Obiectivele cercetării
1..Stabilirea nivelului de formare al limbajului matematic al elevilor de clasa a V- a şi a unor greşeli matematice tipice de exprimare făcute de aceştia;
3. Realizare şi proiectarea a unui program pentru valorificarea unor procedee de explicare a termenilor noi la matematică, a căror utilizare conduce la activarea şi îmbunătăţirea limbajului;
4. Enunţarea unor concluzii de optimizare a activităţii desfăşurate în cadrul orelor de matematică.
C. Metodica cercetării
1. Eşantioane
În cercetarea făcută s-au folosit două tipuri de eşantioane: un eşantion experimental şi un eşantion de control.
2. Etapele cercetării:
– etapa evaluării iniţiale;
– etapa folosirii factorului de progres;
– etapa evaluării finale.
3. Metode de cercetare şi instrumente utilizate:
– metoda observaţiei;
– experimentul;
– metoda probelor şi testelor;
– metodele de măsurare şi prelucrare a rezultatelor: înregistrarea, clasificarea, compararea-raportarea mărimilor obţinute la diferite mărimi-repere.
4. Modalităţi de intervenire ameliorativă
Ora de matematică este activitatea de bază în vederea dezvoltării limbajului matematic. Dacă lecţia rămâne forma principală de organizare a procesului de învăţământ este uşor de înţeles că activitatea de îmbunătăţire a limbajului matematic al elevului se realizează cu succes tot în cadrul orei. Explicarea termenilor şi expresiilor matematice noi este un moment important în lecţia de matematica.
Procedeele de explicare a termenilor matematici noi sunt:
– observarea nemijlocită a obiectului sau activităţii desemnată de termenul matematic;
– ilustrarea acţiunilor, obiectelor, însuşirilor desemnate prin termenul matematic;
– explicarea termenilor neînţeleşi prin generalizarea unei noţiunii particulare înţeleasă;
– termenii care reprezintă noţiuni abstracte pot fi înţelese după rezolvarea unor exercitii adecvate.  (fragment)