Particularităţile individualizării instruirii în cadrul grupelor eterogene de începători în schiul alpin


Autor: prof. Vetișan Dan
Școala Gimnazială Nr. 6 ”Iacob Mureșianu”, Brașov

Principiul individualizării pregătirii are o deosebită importanţă atât în sportul de performanţă, cât şi în sportul pentru toţi. Această temă este foarte bine studiată de specialişti în cadrul practicării sportului de performanţă şi înaltă performanţă şi mai puţin studiată în cadrul aplicării individualizării asupra practicanţilor sportului de loisir şi agrement.
Individualizarea este studiată prin prisma ameliorării şi îmbunătăţirii performanţei sportivilor, deci la cei care au deja formată o tehnică bună conform specificului ramurii de sport practicată şi mai puţin studiată la nivelul grupelor de iniţiere şi învăţare a unui anumit sport.
Studiul individualizării la nivelul grupelor de începători nu ar fi posibil fără o bază de plecare şi un transfer informaţional de la principiile individualizării din Teoria Antrenamentului Sportiv.
Principiul individualizării s-ar putea aplica cu bune rezultate în schiul alpin, în cadrul unor grupe de iniţiere în schi, grupe care se caracterizează prin diferenţe mari de vârstă (mama şi copilul), de pregătire şi psihologice, diferenţe care nu se găsesc în cadrul unor echipe sportive la care se aplică principiul individualizării.
MOTIVAȚIA CERCETĂRII efectuate se bazează pe următoarele aspecte:
– faptul că în zilele noastre asistăm la un proces de accelerare a instruirii, pregătirea timpurie a copiilor sau specializarea pe anumite probe reprezintă realităţi de necontestat ale schiului actual modern;
– în pedagogia schiului accelerarea procesului de învăţare este un domeniu cercetat asiduu de toţi specialiştii, ultimele cercetări evidenţiază tendinţa de a ieşi din canoanele clasice şi orientarea spre un învăţământ dinamic şi modern;
– conjunctura de a fi lucrat cu grupe eterogene în cadrul unor tabere de schi;
– necesitatea de a mă informa teoretic asupra situaţilor care se pot ivi în timpul orelor practice pe care le-am predat şi le predau în domeniul schiului în taberele pe care le organizez;
– dorinţa de a contribui cu ceva nou la limpezirea unor aspecte practice din domeniul predării şi învăţării schiului alpin;
– dorinţa şi plăcerea de a mă afla în cadrul natural al practicării schiului (la munte) pe o perioadă cât mai îndelungată;
– dorinţa şi plăcerea de a preda copiilor;
– dorinţa de integrare profesională în cadrul unor grupe de specialişti din domeniu;
PREMISELE CERCETĂRI:
Procesul „natural” de instruire în schi, nu se prezintă ca un proces liniar, ci ca un proces divers, adaptat varietăţii indivizilor care îl parcurg, plasticităţii comportamentului uman şi obiectivelor diferite urmărite de aceştia;
Dorinţa de a asigura caracterul „natural” al instruirii (în centrul activităţii este situat subiectul cu particularităţile sale şi nu un şablon tehnic în care toţi ar trebui să se integreze);
În practica şi metodica schiului s-au definitivat două trasee metodice de instruire. Acestea au fost absolutizate fără să se admită şi variante posibile;  (fragment)

Publicitate