Cuprins nr. 48 / martie 2015


 • Issues when translating a text
 • The Victorian Age
 • Studiu de specialitate – Literary translation
 • Studiu de specialitate – Teaching vocabulary
 • Studiu de specialitate – The Brontës, exceptions in the Victorian Literature
 • Studiu de specialitate – The cultural element in literary translations
 • Mistake correction: why we should we do it
 • Mistake correction – why we should NOT do it
 • Studiu de specialitate – Puterea exemplului în educație
 • Studiu de specialitate – Modality and Modals in English. Major Perspectives on Modal Verbs

 • Méthodes innovatrices d`apprentissage
 • Premisele marketingului educațional
 • Realitatea integrării copiilor cu CES
 • 5 soluții pentru integrarea copiilor cu CES
 • Cum stimulăm interesul pentru lectură?
 • Învățăm să protejăm natura – Proiect educativ ECO
 • Importanța lecturii în instruirea și educarea elevilor
 • Studiu de caz privind învăţarea prin cooperare
 • ,,Meseria” de părinte – sfaturi pentru părinți
 • Îmbunătățirea competențelor de lectură în învățământul primar
 • Strategii didactice ce contribuie la dezvoltarea capacităților creatoare
 • Fenomenul de bullying în şcoli
 • Organizatorul grafic comparativ
 • Disciplinarea copilului în familie
 • Identitate şi globalizare, astăzi
 • Particularităţile copilului de vârstă şcolară mică
 • Adolescenţa – vârsta marilor dileme
 • Creativitatea, capacitate înascută sau rezultat al procesului didactic
 • Studiu de specialitate – Importanţa celor şapte ani de acasă
 • Studiu de specialitate – Specificul creativităţii la vârsta preşcolară
 •  Studiu de specialitate – Cunoaşterea copilului prin desen
 • Studiu de specialitate – Jocul – principala modalitate de învăţare
 • Conţinutul diagnozei în sportul de performanţă
 • Creşterea eficienţei lecţiei de educaţie fizică de la ciclul primar prin intermediul jocurilor dinamice
 •  Metoda ciorchinelui la ora de matematică
 • Abandonul școlar
 • Studiu de specialitate – Mișcarea browniană multidimensională
 • Studiu de specialitate – Aplicaţii ale teoremei Stolz Cesaro
 • Studiu de specialitate – Cultură și civilizație românească
 • Studiu de specialitate – Repere ale identităţii româneşti
 • Studiu de specialitate – Simboluri naționale ale românilor
 • Studiu de specialitate – Valorificarea folclorului românesc
 • Factorii creativităţii şi interrelaţia dintre ei
 • Poveştile terapeutice – instrument preţios în rezolvarea problemelor unor copii
 • Studiu de specialitate – Formarea spiritului creativ al elevilor prin rezolvare şi compunere de probleme
 • Studiu de specialitate – Însuşirea operaţiei de înmulţire a numerelor naturale
 • Strategii didactice specifice educaţiei moral-civice
 • Rolul jocului didactic în activitatea matematică
 • Comunicarea în managementul serviciilor educaționale
 • Tema familiei în literatură
 • Metoda cadranelor
 • Adaptarea studiului poveştilor la particularităţile şcolarului mic
 • Basmul, parte integrantă a universului copilăriei
 • Observarea sistematică a elevilor, metodă alternativă de evaluare
 • Studiu de specialitate – Însuşirea si dezvoltarea vocabularului elevilor prin lecţiile de Comunicare la limba română la clasa a II-a
 • Studiu de specialitate – Folosirea metodelor moderne pentru transpunerea elevilor în lumea basmului
 • Compunerea, fantezie creatoare
 • Elevii şi lectura suplimentară
 • Studiu de caz – Eşecul şcolar
 • Studiu de caz – Stresul la copii
 • Învață inteligent!
 • Voi fi elev în clasa a V- a
 • The English language classroom testing
 • Studiu de caz – Evaluation
 • Studiu de specialitate – Postmodernism
 • Ce au moştenit bunicii, duc mai departe nepoţii
 • Activităţile extraşcolare – un rol important în formarea personalităţii armonioase
 • Studiu privind manifestarea comportamentului agresiv în rândul elevilor din ciclul primar
 •  Studiu privind utilizarea jocului didactic în activităţile din clasa pregătitoare
 • Naming and Dubbing – Some Semantic and Pragmatical Remarks
 • “Antony and Cleopatra” – a masterpiece of tragedy, comedy and poetry
 • “Antony and Cleopatra” – an attempt to define “reality”
 • Communication in the digital environments
 • Gender-neutral language and the problem of English pronouns
 •  Linguistic and Social Features of the Virtual Interaction
 • Studiu de specialitate – Jocul – o abordare conceptuală trans-lingvistică
 • Studiu de specialitate – Jocul – o abordare simbolică a conceptului
 • Studiu de specialitate – Poezia şi jocul
 • Studiu de specialitate – Tema jocului în poezia modern(ist)ă

Publicitate