Studiu de specialitate Jocuri distractive pentru școlari – Paleoaritmetica


Autor: prof. Groșanu Cristina Ligia
Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu”, București

Paleoaritmetica reprezintă tehnica de reconstituire a unei operații aritmetice cu numere întregi din care lipsesc total sau parțial cifrele.
Pentru rezolvarea unor astfel de exerciții trebuie să se țină seama de câteva reguli:
– într-un exercițiu în care cifrele sunt înlocuite (parțial sau total) cu litere sau cu alte simboluri, acolo unde se repetă litera sau simbolul, se repetă obligatoriu și cifra înlocuită
– trebuie să se țină cont în rezolvarea exercițiului de orice detaliu sau prezentare grafică a exercițiului
-acolo unde lipsesc cifrele, fără să fie înlocuite prin litere sau simboluri, trebuie dată atenție poziției semnelor care indică locul numerelor
Ex. 1 Impărțiți numarul 13 în două, astfel încât în fiecare parte să rezulte 8 Ex. 2: Reconstituiți operațiile:
A P A R A R E+
P A R A R E
A R A R E
R A R E
A R E
R E
E
1 4 4 2 7 0 8

Ex. 3: Așezați 9 cifre de 9 în așa fel încât prin folosirea semnelor adunării și scăderii să obtineți un total egal cu 9.
Ex. 4: Puneți în locul căsuțelor cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folosindu-le o singură dată, astfel încât adunarea: _ _ _ + _ _ _ =_ _ _ să fie corectă.