Cuprins nr. 47/ februarie 2015


Teaching writing skills
Studiu de specialitate – Teaching literature strategies
Cei 7 ani de acasă
Studiu de specialitate – Young Learners of English – special characteristics and needs
Studiu de specialitate – Simbolismul românesc, fenomen artistic de paralelism sau de înrâurire?
Studiu de specialitate – Metode folosite pentru cunoașterea copilului
Studiu de specialitate – Egalitatea de șanse în educație
Studiu de specialitate – Personalitatea
Educația interculturală
Zâmbetul unui copil stă în puterea noastră
Valoarea pedagogică a metodei proiectelor în învățământul preșcolar
Dragobetele – semnificație, tradiții, obiceiuri
Legendele – loc primordial în cadrul literaturii suplimentare
Le symbolisme


Metode moderne la ora de franceză
Studiu de specialitate – Pour réussir le Delf
Studiu de specialitate – Metode de evaluare la ora de franceză
Studiu de specialitate – Painting in verses
Studiu de specialitate – The International theme in „The Portrait of a Lady”
Studiu de specialitate – Mișcarea browniană geometrică
Studiu de specialitate – Suprafața Riemann pentru logaritmul complex
Developing critical thinking skills – a 21st century tool
Common EFL Errors: The Top Ten List
What are the benefits of creative writing in the language classroom?
Teaching Ideas in teaching writing. Types of Activities
Studiu de specialitate – Grouping students: Heterogeneous, homogeneous and random structures
Studiu de specialitate – The importance of guided practice in the classroom
Studiu de specialitate – Comprehension: Do our English learners understand our instruction?
Studiu de specialitate – When are students truly engaged in class?
Climatul familial și impactul său asupra copilului
Comunicarea cu copiii
Caracteristici psihosociale ale școlarului mic
Rolul cooperării și al competiției în învățare la copii de vârstă școlară mică
Classroom management
How to become an autodidact
Informal assessment
Learning foreign languages watching cartoons
Portfolio assessment
The benefits of learning a second language
Studiu de specialitate – Metode interactive centrate pe elev – Metoda cubului
Studiu de specialitate – Jocuri distractive pentru școlari – Paleoaritmetica
Studiu de specialitate – Metode tradiționale și metode moderne de evaluare
Studiu de specialitate – Jocul didactic în matematică
Arta de a fi părinte – Indulgent sau sever?
Curiozitatea, imaginația și creativitatea copiilor
Emoțiile și mecanismele de apărare
Motivația pentru învățare
Stresul și controlul stresului
Fumatul și dependența de nicotină
Reflecția – aspectul central al învățării active
Metode interactive de grup – Metoda predării/ învățării reciproce (Reciprocal teaching-Palinscar)
Metode interactive de grup – Mozaicul (Jigsaw)
Studiu de specialitate – Cultura şi arta în județul Gorj
Studiu de specialitate – Auxiliarul curricular – mijloc de eficientizare a procesului didactic
Molière şi Caragiale, contemporanii noştri
Romantismul la Novalis și Eminescu
Studiu de specialitate – Aplicabilitatea matematicii în viața de zi cu zi
Studiu de specialitate – Influența educativă a dramatizărilor
Studiu de specialitate – Învățarea prin jocuri didactice
Studiu de specialitate – Jocul didactic interdisciplinar
Studiu de specialitate – Modalități de dezvoltare a comunicării verbale a elevilor cu cerințe educative speciale
Legenda Mărțișorului
Epistemologia rezolvării problemelor în matematică
Raționamentul inductiv ca strategie de predare
Eşecul la învăţătură în cadrul etniei rrome
Calculatorul – un mijloc modern de instruire în cadrul orelor de limba franceză
Studiu de specialitate – De ce să învăţăm limba franceză?
Studiu de specialitate – Substantivul
Studiu de specialitate – Verbul
Rolul învățătoarei în relația cu elevii
Educaţia de azi
Să salvăm Pământul!
Studiu de specialitate – English language learning for preschoolers
Parteneriatul – mijloc de susţinere a valorii
Diferenţierea instruirii prin formele de organizare a activităţii
Cauze ale violeţei la elevi
Avantajele învăţării centrate pe grupe de elevi
Studiu de caz – Prevenirea violenței juvenile prin parteneriatul școală-familie
Studiu de caz – Relaţia dintre implicarea elevilor în activităţi extraşcolare şi comportamentele lor agresive
Factorii care contribuie la dezvoltarea creativităţii la școlarul mic
Jocul şi rolul lui în dezvoltarea copilului
Învățarea – principala activitate în școală
Gândirea și limbajul
Succesul și insuccesul școlar
Studiu de specialitate – Influența stresului asupra părinților și copiilor
Studiu de specialitate – Valenţe formative ale activităţii de rezolvare a problemelor de aritmetică
Studiu de specialitate – L’euphémisme – «figure» de politesse
Studiu de specialitate – L’Ironie – «figure» de politesse
Studiu de specialitate – La litote – «figure» de politesse
Studiu de specialitate – L’ imparfait de politesse en français et en roumain
Studiu de specialitate – Daniel Turcea – un veritabil poet creștin
Studiu de specialitate – Eminescu – un tărâm încă nedecriptat
Studiu de specialitate – Peisajul eminescian
Studiu de specialitate – Suflul mereu nou al clasicului Eminescu
Amprenta umanismului asupra literaturii române
Eminescu şi Veronica Micle – între erotica epistolară şi poetică
Întâmplări hazlii din viaţa lui I. L. Caragiale
Alexandru Macedonski – Teoretician al simbolismului
Prietenia dintre Mihai Eminescu şi Ion Creangă
Strategii pentru educarea gustului pentru lectură în rândul elevilor
Studiu privind evaluarea comportamentului cititorului
Studiu asupra modalităţilor de investigare a intereselor şi atitudinilor elevilor privind lectura
Studiu asupra aplicării metodelor active în ora de lectură
Studiu privind rezonanţa psihologică a conflictelor intrafamiliale la vârsta adolescenţei
Studiu de specialitate – Metode de activizare folosite în lecțiile de matematică
Studiu de specialitate privind învățarea prin cooperare
Studiu de specialitate privind operaționalizarea obiectivelor pedagogice