Cuprins numărul 46/ianuarie 2015


Studiu de specialitate – Aspecte mai puțin uzuale ale subiectului exprimat
Studiu de specialitate privind fenomenul consumului de droguri la nivelul clasei de elevi
„Regele” Verb
Avantajele curriculumului centrat pe competențe
Profesorul și curriculumul centrat pe competențe
Studiu de specialitate – Explicitly teaching story structures to primary grade children
Studiu de specialitate – Teaching grammar to children with specific language impairment
Studiu de specialitate – Learning strategies: Reading
Studiu de specialitate – Strategies for studying and remembering information
Activitatea la clasele cu predare simultană – avantaje și dezavantaje
Modalități de dezvoltare a asertivității elevilor de liceu
Metode de îmbunătățire a rezultatelor elevilor la învățătură
Proverbul ca mijloc didactic în orele de limbă și literatură română
Studiu de specialitate – La chanson en classe de Fle
Studiu de specialitate – Metoda conversației la ora de franceză
Stiluri de comunicare
Studiu de specialitate – Ascultarea activă în comunicarea didactică
Studiu de specialitate – Importanța lui George Călinescu în istoria literaturii române
Metoda ”Știu/ Vreau să știu/Am învățat” în studiul textului de critică literară
Studiu de specialitate – Structuri literare în comunicarea didactică – proverbul
Studiu de specialitate – Comunicarea nonverbală în context educațional
Predarea ca o poveste – model alternativ de abordare a curriculum-ului în învățământul primar
Valențe formative ale metodelor activ-participative în învățământul primar
Studiu de specialitate – Aparatul critic al unei lucrări de cercetare științifică
Studiu de specialitate – Exerciții muzicale și jocuri folosite în dobândirea deprinderilor melodice la preșcolari și școlarii mici
Studiu de specialitate – Brașovul – model de tradiție și de interculturalitate educațională
Activități de tip outdoor – posibilități și modalități de organizare cu preșcolarii
Exemple practice de integrare a educației outdoor în cadrul curriculei școlare
Studiu de specialitate – Rolul metodelor activ-participative în dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a elevilor din ciclul primar
Strategiile predării integrate
Laboratorul virtual de fizică
Relația profesor – elev în alternativa Step by Step
Strategii de învățare creativă cultivate în activitatea pe centre din alternativa educațională Step by Step
Persoană – personalitate – personaj
Persuasiunea și mecanismele de funcționare
Studiu de specialitate – Explorarea personalității elevului prin metode activ-participative
Principii și funcții ale comunicării
Abordarea integrată a curriculum-ului
Integrarea copiilor cu C.E.S.
Metode și instrumente de evaluare a scrierii
Studiu de specialitate – Comunicarea
Studiu de specialitate – Jocul didactic
Studiu de specialitate – Caracteristicile limbajului în perioada școlară mică
Studiu de specialitate – Cauzele greșelilor de scriere
Rolul jocului didactic în învățământul preuniversitar
Studiu privind motivul visului la Eminescu
Studiu privind simbolul florii albastre la Eminescu
Studiu privind psalmii macedonskieni
Studiu de specialitate – Socializarea în familie a copiilor cu CES
Diferențierea și individualizarea învățării matematicii prin folosirea fișelor de muncă independentă
Educația interculturală la nivelul învățământului primar
Studiu privind modalitățile de realizare a educației ecologice în învățământul primar
Studiu privind utilizarea unei strategii alternative în rezolvarea problemelor de aritmetică
Metode interactive de grup – Metoda RAI
Studiu de specialitate – Metode activ-participative utilizate în predarea limbii și literaturii române
„Interculturalitatea la vârsta preșcolară”
Cauze ale violenței la elevi
Studiu de specialitate – Curriculum la decizia școlii – factor de motivație pentru o învățare de calitate
Studiu de specialitate -”Deducția și inducția”
Metode complementare de evaluare
Studiu de specialitate – Notele de subsol și bibliografia unei lucrări științifice
Proiect educațional – „22 martie – Ziua mondială a apei”
Structura textului narativ
Studiu de specialitate – Actul de lectură – delimitări conceptuale și terminologice
Învățarea combinată
Studiu de specialitate – Teach English using drama
Profesionalizarea carierei didactice în România
Studiu de specialitate – How to promote active listening
Studiu de specialitate – Modern considerations on teaching reading
Studiu de specialitate – The process of learning a foreign language nowadays
Studiu de specialitate – Using authentic texts as teaching materials
Studiu de specialitate – Artă populară – Obiceiuri de iarnă
Studiu de specialitate – Puncte de broderie din industria textilă

Publicitate