Utilizarea metodelor interactive de grup în activitățile organizate cu grupele de preșcolari


Autor: prof. înv. preșcolar Tărăgan Mirela
Grădinița Bunești, com. Bunești-Averești, jud. Vaslui

MOTTO: „Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. Întreţineţi-i, deci, într-o stare de spirit plăcută , dacă vreţi să vă primească învăţăturile. Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios într-un suflet care tremură, pe cât este de greu e să tragi linii frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă.” (John Locke-„Some Thoughts Concerning Education”)
În tratarea problematicii metodelor interactive, sugestivă este afirmaţia lui Sorin Cristea: „Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă”.
Acesta este, de fapt, preocuparea actuală în legătură cu metodele care se aplică în cadrul activităţilor organizate cu copiii preşcolari şi şcolari, anume aceea de a transforma metoda dintr-un instrument exclusiv al cadrului didactic într-unul al celui căruia i se adresează activitatea. Predarea tradiţională în sensul în care educatoarea explică, face o demonstraţie, iar rolul copiilor este acela de a urmări, nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. Educatoarea trebuie să găsească acele metode care să permită „stocarea” informaţiei pentru mai mult timp, copiii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. Dacă copiilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are loc.
Modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice presupune sporirea caracterului activ al metodelor de învăţământ, adică aplicarea acelor metode care au un pronunţat caracter formativ. Pentru a realiza o educaţie de calitate centrată pe copil este necesar ca activităţile de învăţare să fie combinate cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă.  (fragment)

Publicitate