Tradițional și modern în aplicarea metodelor de lucru cu copiii


Autor: prof. înv. preșcolar Tărăgan Mirela
Grădinița Bunești, com. Bunești-Averești, jud. Vaslui

Realizând o analiză succintă a metodelor utilizate în formele tradiţionale şi cele moderne de învăţare se constată diferenţe remarcabile în ceea ce priveşte esenţa utilizării acestora, activitatea copiilor şi activitatea cadrului didactic. Astfel în formele tradiţionale, activitatea este centrată pe profesor (cadru didactic), el constituind sursa unică de informaţii, comunicarea este unidirecţională şi se realizează prin transmitere de cunoştinţe, evaluarea constă dintr-o simplă reproducere, activitatea se bazează pe impunerea autorităţii cadrului didactic şi se constată un grad crescut de pasivitate al elevilor.
În comparaţie cu metodele tradiţionale, cele interactive sunt centrate pe elev şi pe activitate, au la bază comunicarea multidirecţională, pun accent pe dezvoltarea gândirii, pe formare de aptitudini, deprinderi. Evaluarea, spre deosebire de metodele tradiţionale, este una formativă şi încurajează participarea copiilor, iniţiativa şi pune accent pe creativitate.
Copiii, la activităţile organizate prin metode interactive, se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-şi ideile, învaţă cum să înveţe, se exprimă liber, experimentează. În cazul utilizării metodelor interactive, copiii trebuie să asigure conducerea grupului, să coordoneze comunicarea, să stabilească un climat de încredere, să ia decizii, să medieze conflicte, să fie motivaţi să acţioneze conform cerinţelor educatoarei.
Educatoarea aranjează mobilierul din grupă în mod corespunzător, grupează copiii în număr adecvat metodei utilizând o modalitate cât mai ingenioasă de grupare (sexul, prieteniile, diferite jocuri, nivelul abilităţilor într-un anumit domeniu etc.) şi stabileşte dimensiunea grupului (de la 2 la 6 copii).
Un pas important în desfăşurarea în condiţii cât mai bune a activităţii, o constituie stabilirea regulilor de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atacă persoana ci, eventual, opinia sa, se lucrează în echipă, nu se monopolizează discuţia, nu rezolvă unul singur sarcina de lucru), a obiectivelor activităţii şi a timpului avut la dispoziţie. O sarcină foarte importantă ce revine cadrului didactic este aceea de a găsi calea de constituire a grupului de lucru. Modalităţile sunt foarte variate şi indicat este ca educatoarea să aleagă calea care va duce la formarea unor grupuri omogene în care să se poată obţine cele mai bune rezultate.
Grupul de lucru = un număr de persoane care comunică între ele, destul de des, într-o perioadă de timp. Numărul membrilor grupului este indicat să fie mic astfel încât fiecare membru să poată comunica cu toţi ceilalţi direct, nu prin intermediul altora. Grupul se bazează pe interrelaţia dinamică a cinci elemente: activităţi, sentimente, norme de conduită, interacţiune şi comunicare. (fragment)