Studiu de specialitate – Demonstrarea funcțiilor metodelor de instruire în situații didactice concrete pentru învățământul primar


Autor: înv. Oprea Ramona Mirabela
Școala Valea Satului, com. Grajduri, jud. Iași

Metodele reprezintă modalități de acțiune prin intermediul cărora elevii își pot asimila cunoștințe, își pot forma și dezvolta priceperi, deprinderi, aptitudini.
Funcțiile metodelor didactice în cadrul procesului de învățământ sunt:
– funcția formativă: ajută la dezvoltarea proceselor psihice;
– funcția cognitivă: prezintă moduri de a afla, de a cunoaște, de a descoperi;
– funcția motivațională: susțin, stimulează, dezvoltă interesul pentru studiu, curiozitatea epistemică, dorința de a afla și acționa;
– funcția operațională: este o cale, un instrument de execuție;
– funcția normativă: propun moduri de a proceda, căi eficiente de acțiune;
– funcția evaluativă: se pot indica parametri, standarde de evaluare.
a) Metoda Pălăriilor gânditoare este o metodă de rezolvare de probleme prin stimularea creativității, activându-se funcția motivațională a metodelor didactice.
Stimulează creativitatea, renunțându-se la gândirea rigidă și dezvoltă gândirea critică. Angajează intens toate forțele psihice de cunoaștere, având totodată și o funcție formativă. Prin practicarea unor roluri, se îmbunătățește calitatea deciziilor, organizând și clarificând gândirea. Reduce conflictul dintre membrii grupului permițând schimbări ale comportamentului, putând fi considerată și o metodă activă, după gradul de angajare a elevilor în procesul de învățare.
Într-un astfel de joc se utilizează șase pălării de culori diferite: alb, roșu, negru, galben, verde, albastru. Fiecare culoare definește un anumit rol iar persoana care o poartă exersează un anumit tip de gândire. Jucând rolul unui gânditor prin exercițiu, voință și efort, elevul poate deveni un gânditor adevărat și își poate schimba modul de a gândi. Atunci când își schimbă pălăria, micul actor își schimbă și rolul.
Metoda presupune ca, după împărțirea pe grupe, elevii să poarte o anumită pălărie, pe care o aleg singuri cunoscând ce reprezintă fiecare culoare. După ce le-am citit elevilor de clasă pregătitoare povestea „Fata babei și fata moșneagului” și le-am prezentat un diapozitiv cu scenele din poveste, le-am cerut să reflecteze asupra conținutului ideatic al textului și să-și anunțe opțiunea prin purtarea unei pălării în culoarea pe care doresc să o reprezinte.
Am împărțit clasa în șase grupe, fiecare grup primind câte o pălărie. Am distribuit fișele de lucru, având sarcina ca elevii din fiecare grup să coopereze unii cu alții: pălăria albă: scrieți pe scurt conținutul poveștii „Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă; pălăria galbenă: precizați avantajele comportamentului fetei moșneagului; pălăria neagră: prezentați greșelile făcute de fata babei în drumul spre casa Sfintei Duminici; pălăria roșie: prezentați sentimentele și trăirile pe care le-a avut fiecare datorită întâmplărilor petrecute; pălăria verde: găsiți soluții pentru rezolvarea conflictului dintre fata moșneagului și mama sa vitregă; pălăria albastră: schimbați finalul poveștii.  (fragment)