Studiu de caz – Dificultăți legate de integrarea în colectivitate, randament școlar scăzut, pe fondul tulburării auditive


Autor: prof. înv. primar Stan Nicoleta
Școala Gimnazială Lucieni, Dâmbovița

1. Identificarea şi descrierea problemei
Tabloul familiei: S.F. este o fetiţă de unsprezece ani, provine dintr-o familie cu posibilităţi financiare reduse, o familie numeroasă, având patru frăţiori. Părinţii au fost nevoiţi să plece la muncă ,,cu ziua’’, toţi copiii rămânând în grija bunicilor din partea tatălui, bunicii având o vârstă înaintată. Cei trei frăţiori au vârste cuprinse între patru şi şase anişori, numai S.F. fiind cea mai mare. Copilul vine singur la şcoală, fiind afectată de absenţa părinţilor.
Tabloul copilului
Încă de la început am observat anumite diferenţe la această fetiţă faţă de ceilalţi elevi din clasă de aceeaşi vârstă cu ea. Prin urmare, era foarte retrasă, serioasă, nu schiţa nici cel mai mic zâmbet. In perioada de cunoaştere a elevilor am putut observa că nu distinge sunete ceea ce m-a determinat să discut cu medicul de familie şi cu bunicii, de unde am aflat că are o hipoacuzie, un deficit de auz, la urechea dreaptă. Astfel, era retrasă, cu tulburări de atenţie.
Se manifesta mai mult prin gestică, uneori era agitată deoarece înţelegea ceea ce se întâmplă. In clasă am căutat să o aşez în prima bancă pentru a observa, a citi de pe buze ceea ce spuneau colegii. Posibilităţi în a-şi cumpăra un aparat auditiv nu existau, apărând dificultăţi în rezolvarea sarcinilor scolare, în integrarea în colectivitate. In clasă este liniştită, iar în ce priveşte sarcinile şcolare nu reuşeşte să le ducă la bun sfârşit, lucru observat în activităţile care reclamă efort intelectual. Comunică greoi cu colegii, vorbirea distorsionată. imprecizie în scrierea semnelor grafice. Percepţia distorsionată mai ales a fonemelor şi grafemelor, atenţie fluctuantă, slabă memorie mecanică, de scurtă durată, prezintă o uşoară întârziere în dezvoltarea cognitivă. Toate acestea au dus la achiziţii şcolare scăzute desprins câteva caracteristici ale acestui copil care-l diferenţiau de ceilalţi elevi din clasă, de aceeaşi vârstă cu ea.
În ceea ce priveşte sarcinile şcolare acest copil nu reuşeşte niciodată să le ducă la bun sfârşit. Acest lucru se poate observa mai ales în activităţile care reclamă efort intelectual. Face deseori greşeli de neatenţie chiar şi în realizarea celor mai uşoare teme de lucru. Munca ei este dezordonată şi superficială.
Din punct de vedere al motricităţii putem spune că motricitatea grosieră este relativ bine dezvoltată, însă motricitatea fină este foarte slab dezvoltată raportat la ceilalţi copii din clasă.  (fragment)