Problematica insuccesului școlar


Autor: prof. Vintilă Ovidiu
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești

Insuccesul şcolar reprezintă alternativa negativă, nefavorabilă a randamentului şcolar fiind denumită şi nereuşită şcolară sau eşec şcolar. Insuccesul şcolar evidenţiază rezultatele slabe la învăţătură şi insuficienţă a dimensiunilor personalităţii elevilor (studenţilor).
Trebuie avut în vedere faptul că randamentul şcolar mediocru reprezentat de notele 5 şi 6 obţinute de elevi (studenţi) este în fond un rezultat relativ slab deşi oferă promovabilitate. De aceea, specialişti în educaţie, apreciază că notele 5 şi 6 obţinute de unii elevi (studenţi) înseamnă semieşec şcolar.
Cauzele insuccesului şcolar
Cauzele insuccesului şcolar sunt de triplă natură şi anume:
a)Cauze de natură familială: familii dezorganizate; lipsa de condiţii necesare vieţii (hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, spaţiu de locuit);
lipsa condiţiilor de învăţătură;
exigenţele exagerate ale unor părinţi care cer copiilor rezultate peste posibilităţile reale;
lipsa controlului unor părinţi asupra activităţii şcolare şi a celei extraşcolare;
comportarea autoritară a unor părinţi faţă de copiii lor cu aplicarea de restricţii şi sancţiuni exagerate;
lipsa legăturii unor părinţi cu şcoala, cu profesorii, cu dirigintele.
b)Cauze de natură fiziopsihosociologică:
tulburări fiziologice cum sunt cele senzoriale (auditive, vizuale), unele boli (maladii) cardiace, biliare, digestive, endocrine etc.;
tulburări psihice de comportament care pot fi de natură nevrotică, mentală, afectivă şi caracterială;
tulburări psihosociale, care pot fi conflicte cu normele etice şi sociale ca urmare a turburărilor relaţiilor sociale şi interpersonale în cadrul grupului social din care face parte. (fragment)