Jocul didactic – o modalitate eficientă de evaluare la matematică


Autor: înv. Krocse Minodora
Școala Gimnazială Stînceni, jud. Mureș

“Jocul este înţelepciune, este o formă de manifestare a personalităţii copilului”
Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, în paralel cu destinderea, buna dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi fizică a copilului. Integrat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acestuia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii.
Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul consolidează şi verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe, le pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare şi totodată asigură participarea activă şi conştientă faţă de conţinutul lecţiilor.
Dintre metodele activ-participative folosite cu succes la matematică, cea mai eficientă este jocul didactic – jocul matematic. Un exerciţiu sau o problemă matematică poate deveni joc, dacă: a) realizează un scop instructiv sau educativ; b) rezolvă o sarcină didactică; c) foloseşte elemente specifice jocului – este acesibil, atractiv, are elemente de competivitate, recompense, etc.
Având importante valenţe formative, cum ar fi:
•antrenarea operaţiilor gândirii; stimularea spiritului de iniţativă şi independenţă, dar şi de colaborare la munca în echipă; stimulează spiritul critic şi dezvoltă creativitatea şi imaginaţia; dezvoltă atenţia, participarea activă şi conştientă, disciplina; asigură însuşirea mai rapidă şi mai temeinică a cunoştinţelor şi totodată asigură eficienţă în consolidarea şi dezvoltarea celor însuşite – jocul se integrează cu succes atât în procesul de predare-învăţare, cât mai ales, în perioada de evaluare. Jocurile matematice corespund acelor criterii de elaborare şi materializare a perioadei de evaluare care nu trebuie să streseze, să inhibe, să producă disconfort fizic sau psihic, ori să declanşeze energii negative, ci să constituie o permanentă comunicare motivaţională şi relaţională cu cei din jur. (fragment)

Publicitate