Comparație între metodele tradiționale și complementare de evaluare utilizate în activitatea didactică cu elevii claselor primare


Autor: înv. Oprea Ramona Mirabela
Școala Valea Satului, com. Grajduri, jud. Iași

De-a lungul timpului, metodele tradiționale de evaluare și-au dovedit eficiența și limitele în repetate rânduri. Asigurarea unor performanțe și atingerea de competențe ține de îmbinarea metodelor tradiționale de evaluare cu cele moderne. Metodele tradiționale de evaluare au fost denumite astfel, datorită perpetuării lor în timp, pe parcursul istoriei educației. Acestea asigură cadrului didactic un mai mare control asupra nivelului de pregătire a clasei, o apreciere amănunțită, o ierarhizare riguroasă, dar și o sancționare.
Cele mai consacrate sunt: metodele orale, metodele scrise, metodele practice și testul docimologic. Caracterul alternativ sau complementar al metodelor de evaluare indică faptul că acestea completează seria metodelor tradiționale de evaluare și se pot utiliza cu succes în activitățile de evaluare, fie simultan, fie alternativ. În condițiile actuale ale procesului instructiv-educativ, nu putem vorbi despre o înlocuire a metodelor tradiționale de evaluare cu cele alternative, dar putem susține importanța cunoașterii acestor alternative evaluative și a utilizării lor de către cadrele didactice din învățământul primar și nu numai.
Metodele orale sunt cele mai frecvente și se concretizează în examinări ale elevilor din lecția de zi, și, eventual din lecțiile anterioare pe care elevii le-au parcurs și ale căror conținuturi pot avea corelații cu ale lecției curente.
Metodele scrise se pot concretiza în mai multe tipuri de lucrări: probe scrise de control curent, lucrări de control la sfârșitul unui capitol, lucrări scrise semestriale.
Metodele practice sunt modalități prin intermediul cărora elevii trebuie să demonstreze că pot transpune în practică anumite cunoștințe, că le pot obiectiva în diverse obiecte, instrumente, unelte.
Alături de modalitățile de evaluare tradiționale, se utilizează și metode alternative sau complementare de evaluare a căror pondere devine tot mai semnificativă în paleta activităților evaluative desfășurate la nivelul întregului sistem de învățământ. Metodele alternative de evaluare sunt: referatul, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  (fragment)