Avantaje și dezavantaje ale globalizării și internaționalizării educației


Autor: înv. Oprea Ramona Mirabela
Școala Valea Satului, com. Grajduri, jud. Iași

„Globalizarea reprezintă procesul de transformare a unui fenomen local sau regional într-unul cu conținut global. Poate fi definit ca un proces de amestec sau de omogenizare prin care populația este unificată funcționând ca un singur sistem omogen” definiție furnizată de Wikipedia. Obiectivele asumate pe agenda internațională constau în: conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității vieții; protejarea sănătății colectivității vieții umane; asigurarea utilizării raționale a resurselor naturale; promovarea de măsuri la nivel internațional pentru tratarea problemelor mediului la scară regională sau mondială.
Avantaje ale globalizării:
-acces la tehnologie avansată sau diferite instrumente de lucru, mijloace de învățământ care nu pot fi achiziționate la nivel local;
-dezvoltarea unor zone defavorizate și implicit viața și traiul elevilor în proiecte de ifrastructură;
-tendința de internaționalizare a educației transpusă în mobilitatea elevilor, studenților sau a cadrelor didactice prin programele Uniunii Europene;
-tendința de a împrumuta modele de reformă educațională;
-reformele educaționale din întreaga lume sunt asistate de experți străini care aduc în discuție experiențele naționale din domeniul educațional;
-oportunitățile de școlarizare sunt diverse prin privatizarea educației publice;
-se dezvoltă în școli programe de protecție a mediului natural și social, de formare de lideri, de dezvoltare a calității anteprenoriale care presupun în primul rând atitudini noi: lupta împotriva discriminării, acceptarea multiculturalismului, schimbul intercultural, respectarea drepturilor fiecăruia la existență și împlinire profesională;
-metodele de învățare, de predare și de evaluare în cazul învățării pe tot parcursul vieții propun un model diferit față de cel tradițional, în care rolurile actorilor principali – profesori și elevi – au fost regândite. (fragment)