Jocul didactic muzical


Autor: prof. înv. primar Barbu Maria
Școala Gimnazială Mogoșani, Dâmbovița

,,Copiii iubesc muzica, iar un cântec frumos este pentru ei o jucărie care nu se strică niciodată” (Liviu Comes)
Copilul este atras de muzică încă din primii ani ai copilăriei. Muzica face parte in- tegrată din viaţa şi preocupările lui. Copilul sensibilizat muzical este o poartă deschisă spre educaţie, participă voluntar la propria formare, aderă mai uşor la problemele colectivului din care face parte. Această artă miraculoasă, de origine divină, are nobila menire de a modela cele mai frumoase trăsături psihice, morale şi intelectuale ale oamenilor.
În metodicile de specialitate jocul didactic muzical este definit ca fiind o metodă ce constă într-o repetare într-un context de scenariu a unui tip de activitate. Jocul didactic muzical urmăreşte învăţarea sau descoperirea prin repetiţie a unui fenomen, noţiuni legate de programa şcolară. Jocurile didactice muzicale urmăresc:
-socializarea copilului prin muzică;
-stimularea capacităţii lui de trăire empatică;
-formarea şi dezvoltarea unor deprinderi, cunoştinţe, atitudini până la obţinerea performanţei;
-stimularea spiritului creativ.
Forma unui joc didactic muzical este liber dimensionată. Indiferent că este un joc propus şi dirijat indirect de cadrul didactic sau este organizat strict de elevi, se disting următoarele secvenţe:
-anunţarea titlului jocului;
-repartizarea pe roluri şi descrierea desfăşurării jocului;
-desfăşurarea propriu-zisă a jocului cu repetare şi schimbări de roluri;
-încheierea jocului cu aprecieri asupra comportamentului jucătorilor, în ceea ce priveşte calitatea interpretării jocului şi asupra respectării reguluilor acestuia.
Exemplu de joc muzical folosit la cls. a III-a:
Jocul „Cu mingea”
Scopul: îmbogăţirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical.
Obiective operaţionale:
-să-şi însuşească textul şi melodia cântecului;
-să arunce şi să prindă mingea în ritmul cântecului. Resurse didactice: mingi, Jocul muzical „Cu mingea”.  (fragment)