Familie – școală, interacțiune și comunicare pentru reușita școlară


Autor: ed. Dobraniș Mădălina
Grădinița Botești, Bacău

„Multe dintre lucrurile de care avem
Nevoie pot să aştepte, copilul nu poate.
E perioada în care se formează din punct
De vedere fizic, când mintea i se dezvoltă.
El nu înseamnă mâine; el înseamnă azi.” (Gabriela Mistral)

1. REUŞITA ŞCOLARĂ
Reuşita şcolară este ţelul întregului proces de învăţământ. Analiza reuşitei şcolare se face în strânsă legătură cu eşecul şcolar. Cercetările au relevat condiţionarea reuşitei şcolare de influenţa unei constelaţii de factori cu acţiune variabilă, ceea ce oferă posibilitatea ca prin potenţarea unora să se atenueze efectul altora mai puţin confortabili şi mai uşor de manipulat, în scopul ameliorării performanţelor. Iată câteva aspecte ce favorizează reuşita şcolară:
a) Influenţa caracteristicilor individuale ale elevilor;
b) Factori socio-familiali;
c) Grupul şcolar;
d) Factori şcolari.
Ţinând cont de exigenţele calităţii, eficienţei şi inovării în toate domeniile, obiective caracteristice perioadei istorice pe care o traversăm, cunoaşterea şi învăţarea valorilor, în special a celor culturale, se impune parcă mai acut.
2. INTERACŢIUNE ŞI COMUNICARE
Interacţiunea umană este definită ca un proces care implică două sau mai multe persoane angajate într-o acţiune verbală sau nonverbală reciprocă. Comunicarea este un sistem de emitere şi primire de informaţii. Teoretic ele nu pot exista decât împreună. Dar practic poate fi iniţiată o interacţiune fără a se ajunge la comunicare din mai multe motive: persoana nu vrea să coopereze, cei doi vorbesc limbi diferite, mesajul este incomplet sau ambiguu.
Lingviştii şi psihologii au stabilit că interacţiunea unei ore de curs eficientă se bazează pe mai mulţi factori care trebuie avuţi în vedere de educatori:
1.Climatul social.
2.Varietatea activităţilor în procesul de învăţare.
3. Oportunităţile oferite în vederea încurajării participării elevilor.
4. Feed-back şi cercetare.
3. ROLUL FAMILIEI
Majoritatea părinţilor de astăzi consideră ruptura dintre generaţii inevitabilă,şi totuşi, ei recunosc că temelia pentru o disciplină corespunzătoare şi pentru stabilirea unui sistem de valori sănătos este o comunicare corespunzătoare. Ei doresc să păstreze canalele de comunicare deschise sau să le deblocheze pe cele blocate. Dar cum?
A accepta pe cineva aşa cum este înseamnă un act de iubire. A te simţi acceptat înseamnă a te simţi iubit. Când o persoană se simte cu adevărat acceptată de cineva, atunci se poate gândi uşor la schimbare, la modul cum doreşte să crească, să fie altfel sau să devină mai eficientă. Acceptarea o face în stare să conştientizeze capacităţile pe care le are, dar acceptarea trebuie demonstrată pentru a fi simţită. (fragment)