Interogarea multiprocesuală la orele de limba și literatura română


Autor: Ala Morcov, profesor de limba și literatura română,
grad didactic I, L.T. Ion Creangă, c. Coșnița, Rep. Moldova

Desfășurând activitatea didactică timp de 27 de ani, în permanență mi-am pus întrebări de tipul: Ce aș putea face ca ora la clasă să fie cât mai interesantă și captivantă? Cum aș putea implica activ elevii în procesul de cunoaștere și dezvoltare? Cum să stimulez gândirea elevilor și schimbul sănătos de idei? Cum să desfășor demersul didactic în așa mod ca elevii să ajungă la rezultate frumoase?

Răspunsurile le-am găsit apelând la tehnicile interactive de dezvoltare a gândirii critice, deoarece un proces de învățare eficient neapărat este determinat de anumite legități, dar și de tehnologia didactică aleasă. În societatea postmodernistă în care trăim misiunea noastră este să ne ajutăm discipolii cum să selecteze informații, să înțeleagă corelația dintre acestea, descoperind esența lucrurilor absolut noi. Învățăm elevii să respingă informațiile irelevante și să dea sens critic, creativ, productiv informației cu care se vor confrunta în realitatea cotidiană. Pentru a le forma abilitatea de analiză și reflecție critică, vom recurge la așa tehnici ca interogarea multiprocesuală.

Propun o variantă pentru studierea poeziei Moartea căprioarei de Nicolae Labiș, clasa a IX-a, valorificând și potențialul manualului în uz.

Temă, idee, mesaj. Interogarea multiprocesuală.

Nivelul I (întrebări literale)

1.Unde și când are loc acțiunea din poem?

2.Cine participă la vânătoare?

3.Cum este prezentat universul acțiunii?

4.Unde așteaptă tatăl și fiul prada?

Nivelul II (întrebări de traducere)

1.Ce ar însemna expresia La ceas oprit de lege și de datini?

2.Ce sunete/ imagini caracterizează atmosfera poeziei?

3.Ce simte copilul în momentul așteptării?

 1. Ce simțiți voi când citiți acest fragment?

Nivelul III (întrebări de interpretare)

1.Explicați șocul copilului provocat de acest univers ostil, a unei planete străine…

2.Explicați pasajele în care personajul-copil este cuprins de dubii, de stări contradictorii.

3.Selectați câteva exemple în care eroul liric reacționează emoțional, interpretând afectiv stările naturii.

4.Explicați îndoielile și deciziile  survenite la limita anulării legilor în versurile: Dar legea nu-i deșartă și străină/ Când viața-n noi cu greu se mai anină…

Nivelul IV (întrebări aplicative)

1.Comentați, în 2 rânduri, starea personajului provocată de sete.

2.Exlicați sentimentul culpei, care este în crescendo pe măsura realizării pragmatice a vânătorii.

 1. Corelați stările eului liric cu cele ale naturii.
 2. Structurați textul în secvențe, ținând cont de dominantele :
 3. a) descriptivă, b) narativă, c) lirică, d) dramatică

Nivelul V (întrebări analitice)

 1. Analizați discursul narativ – liric al poeziei și demonstrați că textul este unul inițiatic.
 2. Explicați, în două enunțuri, criza de conștiință prin care trece copilul.
 3. Discutați asupra încadrării poeziei în una din temele: ecologică, existențială, a relației om-natură, biografică, a copilăriei/ adolescenței etc.

4.Definiți textul din perspectiva îmbinării unui fapt real, concret, cu o viziune alegorică, mitică, inițiatică, în scris.

Nivelul VI (întrebări sintetice)

 1. Intuind un scenariu inițiatic, comentați prezența în text a unor elemente primordiale: apa, focul, aerul, pământul, pădurea…
 2. Desfășurați ultima secvență a poeziei într-un enunț explicativ, alegând eventual din următoarele variante:
 3. Plâng și privesc: Ce gândește tata?… Văzându-mă întristat. Mănânc și plâng, dar Mănânc să nu-l supăr.
 4. b) Mănânc și plâng, și totuși Mănânc, înțelegând că e necesitate crudă a vieții și chiar o dorință nepotolită.
 5. Cum credeți, poezia reprezintă un triumf al pragmatismului existențial asupra visului? scris
 6. Prin ce se explică mesajul umanist al textului, în 3 rânduri.

Nivelul VII (întrebări evaluative)

 1. Ai simțit vreo dată o stare emoțională similară cu cea a personajului? De ce a fost generată? Scris.
 2. Ce valori general-umane sânt anihilate în text? Ce atitudine ai față de cele relatate? scris
 3. Dacă ai fi în fața alegerii:viața celor dragi sau respectarea datinilor, cum ai proceda?
 4. Ai vreo soluție pentru depășirea situației de criză din text? Scris.

Temă pentru casă:

Redactați un eseu metaliterar

Ce este pentru mine visul și realitatea…