Studiu privind îmbunătățirea procesului de învățământ prin determinarea cauzelor eșecului școlar


Autor: prof. înv. primar Cătălinoiu Constantina Alina
Școala profesională Constantin Argetoianu, Argetoaia

Prin alegerea temei ,,Îmbunătăţirea procesului de învăţământ prin determinarea cauzelor eşecului şcolar”, am încercat să accentuez importanța problemei eșecului școlar în învățământul actual, să folosesc propria experiență și studiul literaturii de specialitate pentru a găsi și aplica metode de prevenire a acestuia.
Insuccesul şcolar (rămânerea în urmă la învăţătură, eşec şcolar ) constă în neîndeplinirea de către elevi a cerinţelor obligatorii din programe, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate.
Acum mai bine de două sute de ani, J.J. Rousseau adresa educatorilor un apel şi un avertisment devenit celebru: “Educatori, învăţaţi să vă cunoaşteţi copiii !”. Marele pedagog francez semnala o carenţă majoră a educaţiei – ignorarea copilului, a aspiraţiilor, a intereselor şi posibilităţilor sale.
Formularea ipotezei
Copilul, cu nevoile sale concret-individuale este produsul şcolii şi, pentru ca el să ajungă la reuşita şcolară, trebuie să beneficieze de o şcoală, ea însăşi reuşită ca instituţie educativă.
Ipoteze particulare
– Este posibil să existe o legătură între calitatea instituției educative în care învață elevul și calitatea rezultatelor lui școlare;
– Este posibil să se îmbunătățească procesul de învățământ prin depistarea și îndepărtarea cauzelor insuccesului școlar.
Pe baza acestor ipoteze, am formulat următoarele obiective:
Cunoaşterea opiniilor părinţilor privind educaţia copilului în familie şi şcoală.
Cunoaşterea opiniilor elevilor faţă de propria lor activitate.
Cunoaşterea opiniilor profesorilor privind cauzele eşecului şcolar.
Urmărirea concordanţei dintre opiniile formulate de părinţi, elevi şi profesori privind activitatea şcolară, respectiv eşecul şcolar.
Determinarea cauzelor obiective şi subiective ale eşecului şcolar atât în ciclul gimnazial cât şi în cel primar.
Elaborarea, pe baza concluziilor obţinute, a unui program concret pentru prevenirea şi diminuarea eşecului şcolar la nivelul şcolii.
Etapele cercetării:
Studiul şi documentarea psiho-pedagogică privind “Eşecul şcolar”.
Investigarea opiniilor elevilor, părinţilor şi profesorilor.
Centralizarea opiniilor şi elaborarea concluziilor.
Întocmirea şi realizarea programului de acţiuni.
Calendarul cercetării: parcursul unui an şcolar. (fragment)