Studiu de specialitate – Romanul balzacian și inteligențele multiple


Autor: prof. Odagiu Mira
Colegiul Economic – Arad

Howard Gardner, profesor de teoria cunoaşterii, educaţie şi psihologie la Universitatea Harvard, şi autor al cărţii “Inteligenţele Multiple”, (“Frames of Mind”), apărută în 1983, porneşte în teoria sa de la constatarea că unii copii cu un coeficient ridicat de inteligenţă nu au rezultate bune la şcoală. El a fost şocat de lunga listă de persoane celebre care au reuşit remarcabil în viaţă, dar au avut dificultăţi în şcoală: Picasso, Einstein, Ghandi, Freud.
El a demonstrat existenţa a opt tipuri de inteligenţă:
Inteligenţa lingvistică. Cei care posedă acest tip de inteligenţă gândesc cu predilecţie în cuvinte şi folosesc cu uşurinţă limba pentru a se exprima şi înţelege realităţi complexe. Copiii cu inteligenţă predominant lingvistică învaţă repede limba maternă şi limbile străine, citesc cu plăcere, folosesc metafore şi îşi aleg mai târziu cariera pe baza capacităţilor.
Inteligenţa logico-matematică. Prevalenţa ei determină analiza cauzelor şi efectelor, înţelegerea relaţiilor dintre acţiuni, obiecte şi idei. Abilitatea de a calcula, cuantifica, evalua propoziţii şi efectua operaţii logice complexe sunt caracteristici care ies în evidenţă în cazul acestei inteligenţe, împreună cu abilităţi de gândire deductivă şi inductivă şi capacităţi critice şi creative de rezolvare a problemelor
(…)

Cum putem folosi această teorie la orele de limba şi literatura română?
Răspunsul îl aflăm din însăşi afirmaţia lui H. Gardner: ,,Este de cea mai mare importanţă să cunoaştem şi să dezvoltăm toată diversitatea de inteligenţe umane şi toate combinaţiile de inteligenţe. Dacă recunoaştem acest lucru, credem că vom avea cel puţin o mai bună şansă de a ne ocupa, în mod adecvat, de problemele pe care le întâmpinăm în viaţă” (op.cit.)
Din punct de vedere didactic şi pedagogic este vorba de un alt mod de a aborda elevii ţinând cont de diferenţele dintre ei. Specialiştii în domeniu au constatat că rezultatele unui demers didactic depind, în mare măsură, de personalitatea elevului.
Deseori, suntem nemulţumiţi de faptul că unii elevi nu se pot încadra în activitatea de predare-învăţare. Şi atunci ne întrebăm care ar fi demersul didactic cel mai potrivit pentru a ne atinge scopul? O variantă ar fi metoda inteligenţelor multiple, pe care eu am folosit-o la realizarea unui portofoliu al elevului pentru romanul realist balzacian “ Enigma Otiliei” de George Călinescu. (fragment)