Studiu de specialitate – Remedierea dificultăților de citit – scris la clasa a II-a


Autor: prof. înv. primar Drăniceanu Elena Dorina
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Intrarea copilului în şcoală îi schimbă profund caracterul acţiunilor şi cadrul de viaţă şi educaţie. Se lărgeşte câmpul experieţelor personale, orizontul cunoaşterii, cadrul relaţiilor cu ambianţa. Copilul învaţă treptat să se integreze în grupul social al clasei şcolare în care capătă treptat un loc pe baza aprecierilor învăţătorului şi ale colegilor. În această perioadă se dezvoltă ansamblul funcţiilor psihice şi în special cele influenţate nemijlocit de activitatea şcolară. Se dezvoltă limbajul prin însuşirea cititului şi a limbajului scris.
Literele, cuvintele, propoziţiile nu sunt decât un univers de convenţii care trebuie studiate şi însuşite gradat începând cu tehnica trasării unor elemente simple cum ar fi linii, bastonaşe, ovale şi puncte. Sarcina de a lega aceste semne sub forma literelor poate părea şcolarului mic dificilă şi anevoioasă. Urmează apoi o altă sarcină dificilă aceea de a se orienta în spaţiul grafic al caietului conform unor parametrii: mărime, compoziţie, exactitate, fineţe, estetică. Practic acţiunea copilului se ghidează după modele pe care trebuie să le exerseze până la formarea deprinderilor şi a automatismelor grafice şi verbale.
În final, succesul în formarea deprinderilor de citit – scris este influenţat şi de exerciţiile pregătitoare, cum sunt cele de folosire a pensulei în etapa preşcolară şi chiar şcolară mică cu scopul de a-l obinşui pe copil să-şi relaxeze musculatura pentru ca apoi să poată realiza cuvântul dintr-o singură trasare sau analizarea unei imagini încărcate cu multe obiecte, alegerea anumitor obiecte, clasificarea obiectelor în funcţie de formă, culoare, folosirea unor jetoane cu perechi de litere, apoi cu perechi de cuvinte. Este recomandat ca învăţătorul să acorde o mare atenţie instrumentului de scris al copilului deoarece şi acesta poate juca un rol important în formarea deprinderilor de scris. Folosirea stiloului permite o scriere mai cursivă în comparaţie cu pixul deoarece stiloul contribuie la înlătuarea tendinţei copilului de a apasă şi ca atare mişcările sunt mai fine.
O importanţă majoră în formarea acestor deprinderi o are şi atitudinea şi controlul permanent exercitat de învăţător deoarece acesta asigură în general o bună reuşită şcolară.
Formularea ipostazelor cercetarii
Rămânerea în urma la abilitatea citit – scris la clasa a II-a poate fi ameliorată prin participarea activă a copiilor la un program coerent de remediere a acestor dificultăţi.  (fragment)