Studiu de specialitate – Folosirea unor metode activ-participative în aplicarea fișelor matematice


Autor: ed. Nicoleta Florea
Școala Gimnazială Stînceni, jud. Mureș

Pregătirea copiilor pentru şcoală impune formarea unor deprinderi elementare de activitate independentă. Aceste deprinderi se formează prin munca independentă a copiilor, aceasta fiind una dintre cele mai active, operative şi eficiente metode.
Când ne referim la munca independentă a copiilor preşcolari, ne gândim:
– să le formăm priceperea de a gândi în mod independent;
– să le formăm capacitatea de a se orienta într-o situaţie nouă;
– să-i obişnuim „a sesiza” problema şi a găsi metoda necesară pentru rezolvarea ei;
– ne gândim la dobândirea de către preşcolari, pas cu pas, a cunoştinţelor noi;
– să le cultivăm spiritul de răspundere faţă de sarcinile încredinţate;
– ne gândim la posibilităţile de a le spori încrederea în propriile posibilităţi.
Un mijloc bun şi sigur de rezolvare a problemelor enumerate mai sus este munca pe baza fişelor de lucru. Lucrând cu fişele, copiii, în felul lor, se joacă cu desenele, cu figurile, deci noi ne bazăm pe rolul jocului în dezvoltarea copilului. În fapt, jucându-se ei observă, sesizează, descoperă relaţiile din interiorul noţiunilor şi dintre acestea, compară, clasifică, gândesc.
În urma studierii diferitelor materiale apărute în revistele de specialitate pe această temă şi a experienţei dobândite în urma folosirii fişelor matematice, mi-am pregătit fişe ţinând seama de obiectivele şi cerinţele programei, dar şi de particularităţile individuale ale copiilor.
Am folosit fişe matematice pentru:
-alcătuirea grupelor de obiecte pe diferite criterii;
-sesizarea unor relaţii matematice referitoare la cantitate;
-dezvoltarea deprinderii de a efectua exerciţii de ordonare a elementelor unei mulţimi în şir crescător şi descrescător după dimensiune;
-recunoaşterea cifrelor de la 1 la 10, utilizând simboluri grafice;
-dezvoltarea gândirii, a spiritului de observaţie, trecerea de la gândirea concret-intuitivă la cea abstractă;
-dezvoltarea răbdării, a perseverenţei, a disciplinării gândirii şi acţiunii.
În continuare prezint câteva fişe matematice referitoare la număr, numărare, cifră, acestea fiind doar unele sugestii pe care le realizăm cu preşcolarii:
1). “Cifra şi desenele îţi arată câte obiecte desenezi; unde sunt desene arată prin liniuţe câte sunt”.
2). „Cifra îţi arată câte obiecte trebuie să desenezi, desenul îţi arată câte liniuţe să scrii în pătratul roşu care-l ai pe fişă”.
3). „Desenează tot atâtea elemente, imagini sau simboluri, câte îţi arată cifra(operaţia), desenul sau simbolul”. (fragment)