Studiu de specialitate – Educația prin artă la școlarii mici


Autor: înv. Krocse Minodora
Școala Gimnazială Stînceni, loc. Stînceni, jud. Mureș

Despre poporul nostru, se spune că printre multele calităţi pe care le posedă – hărnicie, perseverenţă, curaj, cinste, modestie, ospitalitate – o are şi pe aceea de a fi făurar de frumuseţi. Este un popor cu multă fantezie, cu multă imaginaţie şi cu mult spirit creator. Creaţia nu este altceva decât muncă; prin urmare, omul cu un simţ artistic dezvoltat şi cu un spirit fin de observaţie se evidenţiază în munca sa prin calităţi superioare, mereu în căutarea noului.
De altfel, se recunoaşte că “societatea actuală are nevoie, pentru a progresa, de oameni capabili şi competenţi, de inventatori în toate domeniile, de designeri, de creatori de frumos”. (R. Dottrens, A educa şi a instrui). Inventatorul de mâine, artistul, este cel care astăzi, cu mânuţe tremurătoare, pline de plastilină, pastă de lipit sau tempera, încearcă să realizeze noi forme, noi jucării, construcţii.
Deşi nu este un artist în adevăratul sens al cuvântului, copilul elaborează cu plăcerea imensă a bucuriei de a încerca, de a inventa şi de a descoperi făcând, formând; acestea fiind începuturile lui în “a avea de a face cu arta”. Copilul, beneficiarul de artă, omul de mâine, capătă “gramatica” limbajului pe care-l utilizează în înţelegerea artei, sau poate chiar în crearea ei, iar animatorul şi mentorul acestei achiziţii este fiecare dascăl.
Noi, învăţătorii, trebuie să stăpânim foarte bine, pe lângă matematică, limba română şi alte discipline fundamentale, “gramatica” artei şi a creaţiei. Avem menirea ca, pe lângă înzestrarea copiilor cu noţiunile fundamentale ale ştiinţei, să facem înţelese mesajele artistice, să cultivăm răbdarea, îndemânarea, atenţia, gustul estetic, fantezia şi alte calităţi ce deschid calea spre creaţie. (fragment)