Muzica corală în creația lui Sigismund Toduță (1908-1991)


Autor: prof. Sandu Emanuela
Liceul de Arte „Sabin Drăgoi”, Arad

Maestrul Toduţă este acel senior, acel prinţ cu nume medieval, Sigismund, care a ştiut să se legene în sunetele primordiale, arhaice, de aulos, ale unui trecut muzical legendar, distinlând din aceste seve foarte înalte urzeala capodoperelor pe care le ştim şi pe care le vom păstra cu mare grijă. O personalitate marcantă, predestinată parcă de a se manifesta public, Sigismund Toduţă îşi compunea muzica sa cu aceeaşi grijă cu care-şi controla şi cele mai mici gesturi ale comunicării. Rostirea sa era inconfundabilă, indiferent de locul în care avea să se consume. Dominându-şi cu autoritate seniorală colegii de generaţie, Maestrul va împrumuta discipolilor săi ceva din proverbiala sa exigenţă profesională, pe impulsul căreia se va ivi, peste ani, o solidă şcoală românească de compoziţie. Prestigiul actual al Clujului muzical în bună parte i se datorează, deoarece, alături de Antonin Ciolan, Sigismund Toduţă a contribuit hotărâtor la integrarea sa în ansamblul marilor centre culturale europene.
Sigismund Toduţă s-a născut la Simeria (Hunedoara) şi a învăţat în primele clase la şcoala generală care îi poartă astăzi numele. După anul 1918, urmând Liceul romano-catolic de băieţi din Alba Iulia, tânărul Sigismund studia pianul cu Elisa Rieszner, cunoscută atunci ca fiind o elevă a lui Franz Liszt. Astfel pregătit, în anul 1926 Toduţă a fost primit în anul III la clasa de pian a Ecaterinei Fotino, la Conservatorul de muzică şi artă dramatică din Cluj. Se înscrie şi la cursurile secţiei de pedagogie muzicală, pe care le absolvă în anul 1930. La finalul studiilor de pian, Sigismund Toduţă apărea ca solist în concertul orchestrei Conservatorului din 1932, interpretând Imperialul beethovenian. Dirijorul de atunci, Marţian Negrea, îi devenise profesor de compoziţie în 1930.

Îşi împlineşte vocaţia de compozitor şi primeşte la Academia de muzică şi arta dramatică al treilea certificat de absolvire, cel semnat tot de rectorul Augustin Bena, în anul 1936. În aceeaşi perioadă Toduţă a urmat doi ani studii în jurisprudenţă la Universitatea din Cluj. Pentru ca în 1932 să obţină o diplomă de absolvire a Seminarului pedagogic universitar. Admis încă din acest an ca profesor de muzică la Liceul Sf. Vasile cel Mare din Blaj, este remarcat şi va fi recomandat de Mitropolia greco-catolică pentru a-şi continua studiile la Roma. Parţial susţinut financiar de banca blăjeana Patria, Toduţă ajunge în 1936 în capitala Italiei şi se înscrie la Institutul pontifical de muzică sacră. Parcurge diferitele cursuri si seminarii pentru a primi licenţa în cântec gregorian, magisterium în compoziţie sacră. Este de asemenea menţionat ca elev obişnuit la clasa de orgă principală ale renumitului profesor Ferruccio Vignanelli. Eforturile sale sunt împlinite prin obţinerea titlului de doctor în muzică sacră (analiză şi stilistică muzicală) la 14 noiembrie 1938. (fragment)