La început de drum


Autor: prof. Liliana Grumaz
Liceul de Arte Baia Mare

Început de an şcolar 2014. Acelaşi şi mereu altfel. Ca privighetorile se îndreaptă pentru prima oară spre şcoală năzdrăvanii claselor pregătitoare sub o zodie încărcată de bucurie şi împliniri. Cât de mică ar fi toamna fără emoţiile şi paşii lor! Clipe magice sub soare blând de septembrie. Ca o înălţare la cer prin inimă.
În braţele timpului orice floare înseamnă copilărie… Personalitatea s-a născut în luminile şi umbrele vieţii, în magma ei, fiind o expresie a neliniştii permanente, în sensul înalt constructiv al cuvântului. Ea nu se mulţumeşte să participe ca spectator la curgerea lucrurilor, ci intervine în ele, le ordonează, le recâştigă, pătrunde în esenţa lucrurilor şi a lumii, dându-le acestora noi interpretări, un alt chip.
Personalitatea nu vine din apele tăcute, de lac uitat, ale liniştii, ci din vâltoare, din neîncetată vâltoare şi energie, producând în juru-i pilda, dorinţa necontenită de a fi urmat. De aceea, cred că personalitatea de mâine va fi omul interplanetar, terestru şi cosmic. Fiindcă va rămâne pe pământ, pe orice pământ pe care îl va cuceri; va fi astfel personalitatea de fiecare zi, înfiptă în lucrurile şi sensurile lumii.
Învăţăm mereu. Învăţăm din dimineaţa vieţii şuierul vântului, mireasma pământului graiul lumii şi cântecul ei. Citim cu greierii prin fâneţele verii, scriem cu mure pe abecedarul poieniţei, stăm în bănci de flori numărând cu gâze. Pas cu pas am pus la cale prima activitate desfăşurată la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” – „Covorul fermecat”, o incursiune în lumea fascinantă a poveştilor, urmată de realizarea arborelui clasei, amintindu-ne că şcoala este locul unde visele copilăriei se împlinesc. Am participat la Ziua Justiţiei Civile, ne-am îmbogăţit cunoştinţele purtând cu noi visul aievea al împlinirii. Răsare apoi, entuziasmant, Carnavalul toamnei. Astfel, devii peste noapte mugure, cântec, senin de cer infinit. Şi înveţi să fii aproape. Mereu aproape… (fragment)