Studiu de specialitate – „Știu – Vreau/Doresc să știu – Am învățat”


Autor: prof. Foltea Nicoleta
Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani

În literatura de specialitate, „Ştiu – Vreau/Doresc să ştiu – Am învăţat” se consideră a fi atât un model didactic, cât şi o metodă de proiectare a activităţilor de însuşire a cunoştinţelor declarative, de însuşire a noilor cunoştinţe în general.
Din raţiuni ce ţin de orientarea către fondul problemei, vom folosi în analiză conceptul de model. Ceea ce ne propunem este să demonstrăm că modelul nu are doar acest scop, putând fi utilizat şi pentru realizarea unor lecţii cu caracter mixt, de consolidare şi însuşire de noi cunoştinţe, la clasa a XII-a, unde apropierea examenului de bacalaureat impune, poate mai mult decât la alte clase, raportarea la maniere diverse de utilizare a cunoştinţelor pentru realizarea eseurilor şi orientarea mai uşoară a elevilor către ceea ce „doresc să ştie”.
În fond, prima etapă a desfăşurării acestei metode, sintetizată de întrebarea „Ce ştiu despre subiect?”, nu face altceva decât să sistematizeze, să consolideze ceea ce s-a învăţat deja, iar „Ce aş dori să ştiu despre subiect?” declanşează procesul de însuşire de noi cunoştinţe.
Astfel, în studiul dramei postbelice, folosind ca text suport creaţia soresciană, elevii au citit „Iona” în cea mai mare parte, au făcut dovada cunoaşterii principalelor particularităţi de structură şi compoziţie, respectiv de construcţie a personajului, dar întâmpină dificultăţi în realizarea eseurilor referitoare la încadrarea piesei în teatrul parabolic sau în cel al absurdului. De aceea, folosirea metodei „Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” a fost considerată potrivită în combinaţie cu „prelegerea” sub forma unor materiale suport cu ajutorul cărora elevii să-şi clarifice aspectele esenţiale privind particularităţile dramei moderne, descoperind asftel ceea ce „trebuie să ştie” în vederea unei pregătiri temeinice pentru susţinerea examenului de bacalaureat.
Ora a fost structurată pe baza a trei activităţi principale, una în care elevii au comunicat şi au consemnat în prima rubrică ceea ce „ştiau despre dramă”, consultând diversele subiecte posibile oferite de către profesor în ora anterioară, respectiv în a doua rubrică ceea ce „nu ştiau despre drama soresciană”. (fragment)