Studiu de specialitate – Cultivarea gândirii critice prin ora de literatură


Autor: prof. Foltea Nicoleta
Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani

Una dintre valorile şi atitudinile de care trebuie să ţină cont profesorul de limbă şi literatură română vizează, în liceu, „stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate”. (Programe de limba şi literatura română pentru ciclul inferior şi superior al liceului, Bucureşti, 2009) De aceea, profesorului îi revine sarcina ca, din multitudinea metodelor tradiţionale şi moderne propuse de diversele didactici şi pedagogii, să aleagă pe cele mai potrivite cu particularităţile de vârstă şi dezvoltare ale elevilor săi.
Pe lângă problematizare, dezbatere, studiu de caz, ghidul de anticipaţie, metoda cubului, metoda Frisco sau cea a termenilor predictivi, cred că metoda „pălăriilor gânditoare” este una dintre cele mai plăcute căi de stimulare a gândirii critice, dat fiind faptul că presupune interpretarea de roluri de către elevii ce îşi aleg sau acceptă una dintre cele şase pălării, jocul fiind o activitate atractivă, recreativă.
Cunoscând unul dintre dezavantajele aplicării acestei metode care vizează „posibilitatea ca metoda pălăriilor gânditoare (subl. ns.) să nu fie luată în serios şi să fie, în consecinţă, percepută ca o simplă activitate recreativă,” (Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2008) profesorul are posibilitatea de a gândi o strategie didactică ce nu numai că elimină riscul tratării interpretării rolurilor de către elevi ca pe o activitate recreativă, ci îi orientează şi spre reluarea lecturii textului literar.
Astfel, în caracterizarea personajului din textul dramatic, la clasa a X-a, aplicarea metodei „pălăriilor gânditoare” vine să susţină dezvoltarea gândirii critice ca imperativ al activităţii didactice, dar şi să combată tendinţa elevilor de a prelua opinii critice, stimulând stabilirea unei relaţii speciale cu textul literar prin reluarea lecturii.
După actualizarea particularităţilor de structură şi compoziţie ale comediei caragialiene „O scrisoare pierdută”, respectiv a rolurilor personajelor în acţiune, profesorul propune elevilor o activitate de caracterizare a lui Zaharia Trahanache din diversele perspective oferite de metoda „pălăriilor gânditoare”. (fragment)