Serbarea școlară – Modalitate de evaluare


Autor: prof. înv. primar Atofanei Mariana
Școala Gimnazială Nr. 2 Sîrbi, com. Vlăsinești, jud. Botoșani

Luând în considerare diversitatea influenţelor pe care le poate avea mesajul artistic asupra tinerei generaţii, conturarea funcţiilor activităţii artistice interpretative are un rol practic. Dintre aceste funcţii, cele mai caracteristice sunt:
Culturală şi afectiv-estetică;
Moral-patriotică;
Cognitivă;
De socializare;
Recreativ-distractivă.
Am observat că aceste funcţii acţionează atât asupra interpreţilor, cât mai ales asupra spectatorilor cărora li se adresează. De aceea, de cele mai multe ori, manifestările s-au adresat colegilor din şcoală, au fost mediatizate şi s-au bucurat de aprecieri.
În evaluarea la această disciplină am urmărit nivelul de realizare a acestor funcţii, mai mult decât dezvoltarea capacităţilor interpretative, care depind în mare măsură de talentul fiecărui copil.
Prin realizarea funcţiei culturale şi afectiv-estetice copiii iau contact cu numeroase valori culturale ale poporului nostru, ca şi ale altor popoare, cu valorile multiple şi universale. Se realizează astfel, cu ajutorul activităţii artistice interpretative, o dezvoltare a culturii de masă, menite să le ofere acestora o orientare, o introducere pe înţelesul lor şi pe măsura dimensiunilor psihice obişnuite, în sfera valorilor spirituale. Participarea copiilor la activitatea artistică interpretativă reprezintă în sine un exerciţiu de evaluare a potenţialului lor, a capacităţilor formate: îndrăzneală, spirit de competiţie, încredere în forţele proprii, dorinţa de afirmare.
Exercitarea funcţiei de educare patriotică este vizibilă atât asupra copiilor de pe scenă cât şi a celor din sală, iar evaluarea acţiunii este dată de măsura în care demersul artistic ajunge la sufletul privitorilor. Trăirile afective intense, caracteristicile realizării şi receptării actului artistic, favorizează dezvoltarea înaltelor sentimente patriotice, contribuie la motivarea propriilor atitudini şi acţiuni.
Funcţia cognitivă răspunde setei de cunoaştere a copiilor, care poate fi acoperită prin punerea în scenă a unor creaţii din operele scriitorilor români sau străini. Copiii au obţinut de asemenea cunoştinţe despre lume şi viaţă, despre natura înconjurătoare. Tot în plan cognitiv s-a contribuit la întărirea şi fixarea unor cunoştinţe pe care copiii le-au acumulat anterior, pe alte căi. În evaluare am observat că noţiunile dobândite sau exersate în acest mod au fost reţinute mai uşor.
Funcţia de socializare contribuie la sprijinirea integrării sociale a copiilor. Acest lucru a fost posibil prin cuprinderea tuturor copiilor din clasă în realizarea serbării, au lucrat în echipă, s-au ajutat unii pe alţii fără competiţie, fără ranchiună, cu entuziasm. (fragment)