Desfășurarea orei de lectură la clasele I- IV


Autor: înv. Solomei Ionela
Școala Gimnazială Letea-Veche, Bacău

„Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit”

De altfel, cartea este o comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi în voie.
Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi.
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi familie. Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică: aspectul cognitiv, aspectul educativ și aspectul formativ.
Lectura este primul moment al întâlnirii cu textul şi reprezintă un complex de metode, care sunt însoţite de o serie de procedee.
Prin conţinutul variat şi bogat, lectura contribuie la lărgirea şi adâncirea orizontului cultural al elevilor, la îmbogăţirea şi nuanţarea expresivă a vocabularului şi limbajului elevilor din ciclul primar, precum şi la formarea capacităţii de adaptare stilistică a comunicării. Acesta formează elevilor deprinderi de expunere ordonată, logică, conştientă, corectă lexical şi gramatical, rostită cu intonaţie expresivă, măreşte înţelegerea textelor literare, formează obişnuinţa de a citi şi creează la elevi capacitatea de a se orienta singuri spre o lectură folositoare. Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali (familia şi şcoala), o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, voinţă.
La clasele I-IV lectura are ca scop dezvoltarea gustului elevilor pentru citit, îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, formarea unui vocabular bogat şi colorat, educarea sentimentelor estetice. Desfăşurarea orei de lectură, în învăţământul primar trebuie să fie bine proiectată, interesantă şi atrăgătoare pentru elevi, deoarece este o modalitate de a-i atrage pe aceştia la şcoală. Lectura, trebuie să devină alături de înţelegerea şi interpretarea unui text, practici şi preocupări obligatorii ale cadrelor didactice. (fragment)