Studiu de specialitate – Relațiile afectiv-simpatetice la nivelul clasei de elevi


Autor: prof. Rădulescu Gabriela Vilma
Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”, București

Obiectivul studiului l-a constituit analiza potenţialului conflictual în clasa de elevi pe care i-am coordonat în calitate de profesor diriginte. Am utilizat în procesul de investigare testul sociometric – instrument fundamental al complexului metodelor sociometrice afectiv–simpatetice dintre membrii clasei de elevi.
El a fost aplicat unui număr de 15 subiecţi, elevi în clasa a XII-a, subiecţii având vârste cuprinse între 18 şi 19 ani, 54% dintre elevii investigaţi fiind fete şi 46% fiind băieţi. Criteriul care a stat la baza testului a fost „activitatea de grup”. Mai precis, pentru colectarea preferinţelor afectiv – simpatetice, subiecţii au fost solicitaţi să răspundă la următoarele întrebări:
1.Pe cine ai prefera să-ţi fie colaborator în activitatea desfăşurată la clasă?
2.Pe cine nu ai prefera să-ţi fie colaborator în activitatea desfăşurată la clasă? Subiecţilor li s-a atras atenţia să nu comunice între ei, să-şi indice nominal colegii şi să-i ia în considerare pe toţi colegii de clasă, şi nu în ultimul rând, să fie sinceri în răspunsurile pe care le dau. Atragerile, respingerile şi indiferenţele au fost înregistrate într-un regim nelimitat de exprimare.
După colectarea răspunsurilor, s-a procedat la aplicarea sociomatricei, care a constat în înscrierea subiecţilor într-un tabel cu dublă intrare, în dreptul fiecărui subiect trecându-se, pe orizontală alegerile şi respingerile emise, iar pe verticală, alegerile şi respingerile primite.
S-a procedat apoi la citirea sociomatricei, degajându-se elementele nodale ale sistemului preferenţial: reciprocităţi (pozitive, negative) şi opoziţiile de sentimente.
S-au calculat apoi o serie de indici sociometrici individuali şi de grup care au informat asupra statutului sociometric al fiecărui subiect, expansiunii afective, coeficientului de coeziune al grupului, stabilităţii şi puterii preferenţiale a grupului.
S-a alcătuit sociograma pentru relevarea configuraţiei relaţiilor preferenţiale din grup.  (fragment)