Studiu de specialitate – Optimizarea procesului de învățare din perspectiva părinților în perioada școlarității mici


Autor: înv. Brănișteanu Georgeta
Liceul Tehnologic Bîlteni

Dintotdeauna familia a fost apreciată ca fiind o importantă instituţie socială având în vedere multiplele funcţii pe care le îndeplineşte. Este hotărâtor rolul ei în formarea copilului pentru viaţă.
În domeniul instrucţiei şcoala îi asigură copilului pregătirea pentru activitatea profesională; în domeniul structurilor de bază ale personalităţii, fiecare individ evoluează pe baza moştenirii ereditare, iar din punct de vedere formativ, mai ales în domeniul moral caracterul şi conduita generală poartă amprenta climatului familial şi a influenţelor primare.
Cercetările psihologice şi pedagogice referitoare la contribuţia familiei în procesul de devenire a copilului ca adult situează funcţia biologică în prim plan. Ştiinţa a demonstrat valabilitatea acestei teze din două considerente la fel de importante, respectiv din punctul de vedere al perpetuării speciei cât şi din cel al calităţii potenţialului biologic, ca factor determinant în procesul constituirii şi organizării funcţiilor psihice. Evoluţia normală sau, dimpotrivă, aberantă se explică prin specificul elementelor primare de ordin biologic.
Calitatea celor 23 de cromozomi paterni împreună cu cei 23 materni, dar şi cele 15 miliarde de celule nervoase constituie principala „zestre” pe care părinţii o dăruiesc copilului.
Deşi această contribuţie este imensă la crearea fiinţei umane, a reduce rolul lor doar la asigurarea continuităţii biologice ar fi total eronat. Aceasta deoarece omul devine om doar sub influenţa mediului socio – cultural.
Funcţia reproductivă la om a dobândit în timp alte semnificaţii, fiind influenţată de determinarea socio – culturală prin adâncirea şi ascensiunea construcţiei personalităţii. Implantul valorilor culturale în structurarea tuturor funcţiilor bio – psihice umane a ridicat funcţia reproductivă din zona instinctuală în cea a conştientului.
Mediul familial favorabil înseamnă, în primul rând, câteva componente de bază:
a)nutriţie corespunzătoare, controlată şi dirijată după norme igienice;
b)locuinţa dotată adecvat (mobilier, temperatură optimă, ordine şi curăţenie);
c)program zilnic raţional în funcţie de vârsta copilului;
d)asistenţă medico – sanitară la nivelul secolului în care trăim.
Aceste caracteristici ale mediului familial favorabil desemnează funcţia economică a familiei. (fragment)