Proiectul – un alt mod de evaluare


Autor: prof. înv. primar Gigea Mirela
Liceul Teoretic „Adrian Păunescu”Bârca, Dolj

O reformă autentică a învăţământului este centrată pe autonomia, inteligenţa, sensibilitatea, voinţa şi creativitatea elevului. Elevul trebuie “ascultat” cu răbdare, lăsat să se exprime, să se dezvăluie, să-şi manifeste opinia, să acţioneze. El trebuie acceptat aşa cum este, ajutat să fie el însuşi, să-şi manifeste personalitatea şi propria valoare, să-şi găsească propriul drum, dezvoltându-şi înclinaţiile, preocupările şi interesele.
Schimbarea efectivă a activităţii în clasă trebuie să înceapă cu o nouă relaţie a educatorului cu elevii, cu repoziţionarea rolului şi statutului elevul în procesul educaţional, precum şi cu noi funcţii ale cadrului didactic. Noua relaţie dominant umanistă, democratică va consolida noi roluri ale educatorului : organizator, îndrumător, consilier, participant, mediator, moderator, manager al procesului educaţional, evaluator, facilitator al relaţiilor şi activităţilor de grup, consultant, etc. Timpul alocat activităţii “profesorului” trebuie redus substanţial în favoarea timpului repartizat activităţii independente, în perechi, în grup a elevilor în economia duratei unei lecţii.
Modalităţile alternative de evaluare favorizează identitatea “unicităţii” elevului, cultivarea aptitudinilor creative: flexibilitatea, elaborarea, originalitatea şi sensibilitatea pentru probleme şi redefinirea acestora.
Pornind de la premisa că învăţarea este cheia performanţelor şi a succesului şcolar, am conceput o strategie didactică privind evaluarea capacităţilor elevilor în activităţile curriculare şi extracurriculare, remodelând raporturile informativ-formativ, tratarea frontală- tratarea în echipă, în sensul accentuării celei din urmă.
Răspunzând la câteva întrebări, sperăm să convingem de eficienţa acestui mod de evaluare, care este necesar şi interesant, antrenant şi plăcut şi care pune în valoare relaţia în care elevi şi profesori, profesori şi elevi devin parteneri.
Aşadar, iată întrebările:
1. CE? – Un alt mod de evaluare cu ajutorul proiectului.
2. CINE?- Elevii claselor a- III – a , a – IV – a , cu sprijinul învăţătorului şi sub îndrumarea acestuia, dar şi la clasele I – II, sub directa îndrumare a învăţătorului.
3. CÂND? – În evaluarea secvenţială sau sumativă.
– În evaluarea semestrială la o disciplină sau pentru o evaluare interdisciplinară.
4.DE CE ?
-reprezintă expresia parteneriatului învăţător – elev, elev – elev, elev – învăţător, prin care se atenuează stresul inevitabil perioadei de evaluare;
-formează deprinderi de muncă în echipă, de a contribui personal la succesul echipei, de a accepta părerile altora, de a se trece peste greutăţile acestora;
-dezvoltă spiritul de colaborare şi întrajutorare; (fragment)

Publicitate