Activitatea diferențiată pentru elevii cu dificultăți de învățare


Autor: prof. Hogaș Geta
Liceul Teoretic „Sfânta Maria” Galați

La începutul unui nou an şcolar, de regulă, fiecare profesor de matematică realizează evaluarea iniţială a elevilor din clasele la care va preda şi prin aceasta el îşi va cunoaşte atât elevii dotaţi pentru matematică cât şi pe cei cu lipsuri în cunoştinţele de la această disciplină.
Pentru a spori motivaţia elevilor pentru studierea şi învăţarea matematicii, o importanţă deosebită o au: o ambianţă şcolară în care elevul se simte bine, un climat instituţional în care elevul este implicat în alegerea parcursului de formare, un mediu centrat pe învăţare care valorizează fiecare membru al comunităţii, un curriculum mai puţin aglomerat, în care se abordează şi se rezolvă mai puţine probleme dar se aleg probleme semnificative şi acestea se aprofundează.
În acest fel, motivaţia pentru dobândirea de noi cunoştinţe antrenează după sine o învăţare eficientă care include atitudini şi automotivare iar profesorul şi elevul îşi asumă deopotrivă responsabilitatea asupra eşecului sau succesului, într-un parteneriat cu roluri diferite. Dintre activităţile diferenţiate cu elevii care au lipsuri sau lacune în cunoştinţele matematice evidenţiem următoarele:
-Învăţarea în grupuri mici – în care elevii mai puţin dotaţi pot fi ajutaţi în învăţare prin modul de organizare a grupului, natura problemelor date, fişele de recuperare cu exerciţii comune;
-Solicitarea mai deasă la răspunsuri – pe parcursul desfăşurării activităţii din lecţie profesorul trebuie să se adreseze cu întrebările ce au răspunsurile cele mai simple, acestor elevi;
-Îmbunătăţirea climatului psihologic – în care e situat un astfel de elev, prin încredinţarea unor sarcini şcolare, „exagerarea” aprecierilor verbale pozitive etc.;
-Tema pentru acasă să fie dată diferenţiat – pentru aceşti elevi ea trebuie să conţină mai ales exerciţii care să se rezolve pe baza modelelor date în lecţie, să fie aplicaţii imediate la teoria predată. Tema, la aceşti elevi, trebuie controlată în amănunt, zilnic; (fragment)