Studiu de specialitate -Fișiere de intrare/ieșire în Pascal


Autor: prof. Popescu Mihaela – Corina
Colegiul național „Tudor Arghezi” Tg.-Cărbunești, jud. Gorj

Rolul unui fişier este de a stoca date, cu ajutorul operaţiilor de citire/scriere.
Fişierul este utilizat din mai multe considerente:
 Datele nu mai sunt introduse manual de catre utilizator, sunt preluate automat, astfel sunt evitate erorile de introducere a datelor, se reduce timpul de lucru prin sporirea vitezei de execuţie;
 Datele pot fi stocate pe termen lung şi pot fi distribuite la terţe părţi;
Pentru a crea un fişier text putem folosi orice editor de texte, fie din mediul integrat IDE(eng. Integrated Development Environment) mediu de dezvoltare a programelor pe calculator, aplicaţie care permite editarea , compilarea, depanarea şi execuţia unui program. al limbajului Pascal fie alte editoare, precum Notepad. După ce am creat fişierul cu ajutorul unui editor, acesta trebuie salvat cu una din extensiile .txt, .in, .out. Dacă creăm fişierul în Free Pascal, salvarea o realizăm astfel:
File -> Save as -> Se introduce de la tastatură: nume_fişier_de _intrare.extensie (extensia este obligatorie, altfel se va salva cu extensia implicită, .pas).
Modul de lucru cu fişiere este următorul:
 se editează fişierul de intrare, din care se vor prelua datele – se salvează în mod explicit cu una din extensiile permise
 se editează fişierul sursă, se compliează şi se rulează
 se deschide fişierul de ieşire, în care se vor vizualiza rezultatele de la meniul File -> Open -> nume_fisier_de_iesire.extensie
În cazul în care datele se citesc de la tastatură şi se afişează pe monitor, modul de lucru variază, deoarece nu se mai creează fişiere, programul se rulează şi în cadrul rulării se parcurg etapele:
 se introduc datele de la tastatură, asociată cu fişierul standard de intrare INPUT
 se vizulizează rezultatele pe monitor, după încheierea rulării, cu combinaţia de taste ALT+F5. Monitorul este asociat cu fişierul standard de ieşire, OUTPUT. (fragment)