Studiu de specialitate – Adjectivul și natura sa substantivală


Autor: prof. Ioana-Adriana Popa
Șc. Gim. ”Oltea Doamna”- Oradea

Adjectivul este o parte de vorbire care are o dubla natura: nominală sau substantivală și verbală. Natura nominală a adjectivului s-a susținut mai ales pe considerente de flexiune cum ar fi:
1. Reacția adjectivului la categoriile gramaticale ale substantivului. Aceste categorii gramaticale se manifestă și prin mărci identice la adjectiv și la substantiv. De exemplu categoria de număr se exprimă prin aceeași desinență, codru – negru / codri – negri
casă frumoasă / case frumoase.
De asemenea categoria de caz se manifestă desinențial la substantiv și la adjectiv, genul feminin, de exemplu: casă frumoasă – caz N, Ac.
unei case frumoase – caz D, G.
2. Manifestarea acelorași omonimii cazuale în flexiunea celor doua părți de vorbire. Se declină identic astfel încât la masculin avem o singură formă la singular pentru toate cazurile atât la substantiv cât și la adjectiv, și o singură formă la plural pentru toate cazurile. La feminin avem o formă pentru cazurile nominativ și acuzativ singular și alta formă pentru genitiv și dativ singular, respectiv plural.
3. Combinarea cu articolul horărât este aceeași la cele două părți de vorbire. În antepunere adjectivul primește formal articolul hotărât, de exemplu: frumosul băiat. Articolul se primește după aceleași reguli fonetico-morfologice de combinare ca și substantivul. Dacă substantivul este în față, se acordă. Exemplu: omul bun / bunul om.
4. Compatibilitatea radicalilor adjectivali și a celor substantivali cu clasa sufixelor diminutivale și a celor augmentative. De exemplu: drag / drăguț
pat / pătuț
frumos / frumușel
oraș / orășel
tare / tărișor
brad / brădișor
gol / golaș
balcon / balconaș
gras / grăsan
băiat / băietan
Datorită acestor trăsături comune adjectivul a fost inclus alături de substantiv în clasa flexiunii nominale, a cuvântului care se declină. La aceste asemănări morfologice se pot adăuga asemănările sintactice și anume: prezența adjectivului alături de substantiv în structura grupului nominal, adjectivul cere substantivul în acest grup, căruia i se subordonează întotdeauna; ocuparea unor poziții sintactice comune, adică adjectivul poate avea anumite funcții sintactice comune: nume predicativ sau element predicativ suplimentar. (fragment)