Step by step – o alternativă în învățământul românesc


Autor: prof. înv. primar Anca Ioana Șugar
Sc. Gimnazială Dr. Vasile Lucaciu Satu Mare

Alternativa educațională Step by Step este promovată în România de Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP), fiind acreditată ca alternativă începând cu anul 1995. Programul Step by Step pentru copii are drept fundament credința fermă în democrație și promovează valori ca: respectul reciproc, responsabilitatea dintre adulți și copii, onestitatea, grija și seriozitatea. Step by step este o alternativă educațională care implementează metode de predare-învățare-evaluare centrate pe copil și încurajează implicarea familiei și a comunității în procesul instructiv-educativ.
Sunt încurajate comportamentele prosociale, se creează situații în care copiii colaborează, își schimbă rolul, se ajută unii pe alții în vederea obținerii unor rezultate pozitive. Copiii sunt încurajați să facă alegeri, să își asume responsabilitatea pentru deciziile lor, să își exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să își dezvolte singuri problemele cu care se confruntă, să comunice ușor cu cei din jur, să înțeleagă și să negocieze.
În clasa step by step elevul are posibilitatea să-și asume responsabilitatea muncii individuale, ca și aceea pentru materialele și spațiul clasei. Pentru bunul demers al actului educațional, se redactează împreună cu copiii un regulament al clasei, care se afișează la vedere și se completează cu reguli noi de câte ori este nevoie. Copiii își aleg singuri responsabilitățile, învățătorul intervenind doar atunci când sunt neînțelegeri.
Spațiul în clasa step by step este împărțit în centre de activitate bine definite, folosind rafturi, locuri de depozitare, șevalete și mese. Cele șase centre sunt etichetate cu imagini și cuvinte.
În alternativa step by step, ziua începe cu ,,Întâlnirea de dimineață”, când elevii sunt așezați în cerc sau semicerc, pe scaune sau pe mochetă. În cadrul întâlnirii de dimineață se completează calendarul lunii, calendarul celor 100 de zile de școală, se discută evenimente legate de ziua respectivă. Copiii sunt pregătiți pentru activitățile din ziua respectivă prin rezolvarea unor sarcini de lucru scrise de învățător pe ,,Mesajul zilei”.
Un moment deosebit în cadrul ,,Întâlnirii de dimineață” îl reprezintă ,,NOUTĂȚILE”. Acestea sunt prezentate în ,,SCAUNUL AUTORULUI” de către copiii care la intrarea în clasă și-au notat prenumele în spațiul destinat acestui moment pe mesajul zilei. Copilul înscris la ,,NOUTĂȚI” își prezintă în scaunul autorului un eveniment trăit, o întâmplare recentă, ceilalți ascultând fără a-l întrerupe, putând apoi să-i adreseze un număr de maxim 5 întrebări.  (fragment)