Proiect educațional – Profesii și meserii


Autor: prof. înv. primar Burdeți Onița
Școala Gimnazială Cepari, jud. Bistrița Năsăud

Titlul proiectului: Profesii şi meserii

Tipul proiectului: transcurricular (arii curriculare vizate: Limbă şi comunicare, Om şi societate, Arte)

Iniţiator: prof. înv. primar Burdeţi Oniţa Parteneri implicaţi: profesionişti

Argument:,,Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii”(Mihai Eminescu).
Oricare dintre beneficiari vor şti de acum înainte că un scriitor nu ,,redă”, nu ,,arată”, nu ,,prezintă”, ci imaginează o lume originală, care seamănă cu aceea reală, că scriitorul îşi face din cititor un colaborator care tălmăceşte această lume prin sensibilitatea şi forţele lui cognitive şi creative.
Oferă posibilitatea de a-şi investiga propriul univers de cunoaştere, de a-şi împlini năzuinţe şi aspiraţii înalte, de a ieşi din lecturi cu stimă şi admiraţie sporită pentru om.
În demersul meu am valorificat numeroasele cunoştinţe pe care elevii le posedau despre tema propusă, precum şi teme conexe deja parcurse în cadrul disciplinelor.Prin acest proiect tematic fiecărui elev i se oferă şansa să se afirme în domeniul spre care are înclinaţie. Munca în echipă îi va determina să devină mai responsabili, să colaboreze şi să comunice pentru ca proiectul să fie un succes.
Obiectivul general/Scopul: Înţelegerea diferenţelor dintre oameni, în funcţie de modul lor de gândire şi de cheia performanţelor şi a succesului şcolar.Obiective specifice:-să folosească limba română pentru a înţelege şi a exprima realităţi complexe;

-să-şi îmbunătăţească relaţiile de comunicare cu cei din familie, cu prieteni şi colegi, cu alte persoane cu care vin în contact;
-să-şi dezvolte capacităţi critice şi creative de rezolvare a unor probleme de viaţă;
-să exprime opinii personale în legătură cu anumite profesii şi meserii;
-să cunoască rolul şi importanţa profesiilor şi a meseriilor;
-să realizeze un schimb de experienţă cu adulţii;
– să participe activ la toate activităţile propuse.
Grup ţintă: Elevi ai claselor I-VI, ai şcolii participante; Cadre didactice; Profesionişti (fragment)