Lecția în laboratorul de matematică


Autor: prof. Hogaș Geta
Școala Gimnazială ” Dimitrie Luchian” Com. Piscu, Jud.Galați

Conceptul de „laborator de matematică” constă în desfăşurarea unei anumite activităţi matematice, într-un anumit mediu de lucru.
Prima problemă care se ridică este organizarea şi dotarea laboratorului. Există multe posibilităţi de organizare a laboratorului de matematică, dar unul complet ar fi acela care pe lângă sala propriu-zisă are şi alte încăperi anexe, cu diferite destinaţii ca: sală depozit, bibliotecă, sală folosită de profesor pentru pregătirea experimentelor.
În dotarea laboratorului există material cum ar fi: truse cu corpuri geometrice şi instrumente pentru geometrie, diferite modele materiale care se folosesc în problemele de secţiuni, diferite materiale confecţionate de elevi, ca planşe, tabele, grafice, jocuri logice, maşini de calcul, calculatoare, materiale concepute de profesori pentru desfăşurarea muncii individuale sau în grup cum sunt fişele etc.
Amenajarea laboratorului cuprinde şi particularităţi pentru mobilierul din sală, aşezarea lui şi a aparaturii. Pentru elevi sunt mese de lucru cu scaune mobile, care să permită atât munca individuală cât şi în grup. Aşezarea tablei nu este nici ea întâmplătoare. Există ecran pentru proiecţii, instalaţii care să permită profesorului controlul activităţii la un moment dat, prin afişarea răspunsurilor pe un panou de înregistrare.
În laborator se pot desfăşura toate variantele de lecţii; lecţii în care obiectivele fixate sunt: de aplicare a noţiunilor teoretice la rezolvarea anumitor probleme practice; de folosire a calculatorului ca mijloc de învăţământ pentru obţinerea unor rezultate de calcul.
În laboratorul de matematică, prin modelarea fizică a fenomenelor matematice, i se stimulează elevului imaginaţia ca apoi fără a mai folosi un model fizic sa fie în măsură să găsească soluţii la problemele propuse.Desfăşurarea activităţii în laborator duce la uşurarea înţelegerii abstracte. Ca sursă de activitate pentru laborator menţionăm importanţa utilizării de teste, fişe, programe, culegeri de probleme, diferite publicaţii matematice.