Utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare în activitatea didactică


Autor: prof. înv. primar Atofanei Mariana
Școala Gimnazială Nr. 2 Sîrbi, com. Vlăsinești, jud. Botoșani

Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de cunoştinţe şi acestei dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot mai specializate, dar în mod paradoxal tot mai interconectate. În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale-tehnologiile informaţiilor şi comunicaţiilor.
Învăţarea cu ajutorul tehnologiilor informaţionale permite instrumentarea de situaţii şi contexte cu aviz favorabil realizării de formalizări abstracte ale achiziţiilor elevilor şi încurajează personalizarea activităţii didactice prin oferirea unei libertăţi de acţiune. Specialiştii sunt de părere că folosirea calculatorului în instruirea elevilor prezintă foarte multe avantaje, dar totodată şi multe dezavantaje. Voi prezenta, în continuare, mai întâi o parte din avantajele instruirii asistate de calculator:
– prin folosirea calculatorului se poate atinge un nivel înalt de individualizare a procesului didactic, acesta putând fi programat şi folosit astfel încât sa fie util în crearea unor situaţii educaţionale diferite în funcţie de nevoile elevilor, indiferent de vârsta acestora;
– modalităţi de organizare a procesului instructiv-educativ modern şi eficient;- dă posibilitatea realizării unui şir de operaţii didactice foarte importante care ţin de evaluare, cu precădere, dar şi de dezvoltarea creativităţii elevilor;- oferă informaţii organizate conform programelor sau în funcţie de cererile celui asistat;

– oferă posibilitatea simulării unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate şi suplinirea, în felul acesta, a unor demonstraţii experimentale;
– acomodarea încă din şcoală cu tehnica de calcul influenţează formarea intelectuală a elevilor;
– stimulează interesul faţă de nou eliminând riscul ca elevul să se plictisească sau ca activitatea să intre în rutină;
– stimulează imaginaţia şi odată cu trecerea timpului se produce acea creştere a gradului de maturizare intelectuală proprie situaţiei când cel ce învaţă este implicat direct în actul învăţării, devenind din obiect, subiect al învăţării;
– elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului determinate de factorii de mediu;
– aprecierea rezultatelor şi progreselor obţinute se face în mod obiectiv. (fragment)